Soudní řízení

Vymáhání práva a spravedlnosti

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s vymáháním práva a spravedlnosti tam, kde selhal systém, či nemohlo být dosaženo pravé podstaty problému vlivem nekalých praktik.

Pokusíme se vyřešit Vaši situaci, která se jeví být neřešitelnou. Více informací...

Trestní řízení

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti se soudním řízením trestním v oblastech zvlášť závažných zločinů hospodářského a majetkového charakteru

Pokusíme se zajistit nejpříznivější možný výsledek v trestním řízení, které však může a mnohdy tomu tak je, skončit odsuzujícím rozsudkem a to přes veškerou snahu, která je vynakládána. Více informací...

Advokat - Advokacie

Advokacie

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s ochranou fyzických a právnických osob před tzv. „byznysem s nadějí“, který vykonávají nekorektní právní zástupci a advokátní kanceláře. Zajistíme strategii, důkazy a podmínky pro vaši obhajobu.

Advokacie je byznys, který se dá dělat dobře i špatně,mnoho advokátu tento byznys dělá pouze s cíle co nejvyššího zisku a to na úkor Klienta. Provedeme revizi práce advokátního zástupce v dosavadním soudním řízení. Navrhneme změny, strategii a připravíme maximum možného, nikoli minimum nutného. Více informací...

Výkon trestu

Vězeňství

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s přímým výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním

Je vhodné připravit sebe i své blízké na výkon trestu odnětí svobody. Rádi vám pomůžeme se všemi oblastni týkajících se vězeňství. Více informací...

Jsme specialisté na pořízení / dodání zboží z / do jiného členského státu EU

Daň z přidané hodnoty v trestním právu

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s daňovou problematikou nejen v trestním právu

Identifikujeme daňové subjekty povinné k dani v rámci pořízení nebo dodání zboží do / z jiného členského státu. Tato oblast je v rámci kriminalizace obchodních spoluprací velmi palčivým tématem. Je nutné velmi dbát na správné pochopení řetězových dodávek zboží v rámci mezinárodního obchodu, aby jste se Vy, či Vaše firma nedostali do konfliktu s trestním zákoníkem. Více informací...

Podobné články