Soudní řízení

Vymáhání práva a spravedlnosti

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s vymáháním práva a spravedlnosti tam, kde selhal systém, či nemohlo být dosaženo pravé podstaty problému vlivem nekalých praktik.

Pokusíme se vyřešit Vaši situaci, která se jeví být neřešitelnou. Více informací...

Advokat - Advokacie

Advokacie

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s ochranou fyzických a právnických osob před tzv. „byznysem s nadějí“, který vykonávají nekorektní právní zástupci a advokátní kanceláře. Zajistíme strategii, důkazy a podmínky pro vaši obhajobu.

Advokacie je byznys, který se dá dělat dobře i špatně,mnoho advokátu tento byznys dělá pouze s cíle co nejvyššího zisku a to na úkor Klienta. Provedeme revizi práce advokátního zástupce v dosavadním soudním řízení. Navrhneme změny, strategii a připravíme maximum možného, nikoli minimum nutného. Více informací...

Výkon trestu

Vězeňství

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s přímým výkonem trestu odnětí svobody a podmíněným propuštěním

Je vhodné připravit sebe i své blízké na výkon trestu odnětí svobody. Rádi vám pomůžeme se všemi oblastni týkajících se vězeňství. Více informací...

Jsme specialisté na pořízení / dodání zboží z / do jiného členského státu EU

Daň z přidané hodnoty v trestním právu

Poskytujeme konzultace a poradenství v souvislosti s daňovou problematikou.

Identifikujeme daňové subjekty povinné k dani v rámci pořízení nebo dodání zboží do / z jiného členského státu. Tato oblast je v rámci kriminalizace obchodních spoluprací velmi palčivým tématem. Je nutné velmi dbát na správné pochopení řetězových dodávek zboží v rámci mezinárodního obchodu, aby jste se Vy, či Vaše firma nedostali do konfliktu s trestním zákoníkem. Více informací...

Podobné články