Spolupráce s Českým Fair Trade Institutem z. s.

Obsahový web www.cfti.cz je zdrojem informací a zároveň organické návštěvnosti z vyhledávání v síti internet. Po úvodní analýze situace ze strany našeho spolku a to na základě ústního, písemného vyjádření, podporovaného písemnými dokumenty a završeného zjišťovacím řízením, stanovujeme strategii pro řešení situace a následně navrhujeme konkrétní postupy, které jednotlivec může,ale také nemusí v dané situaci zvolit.

Pakliže se jedná o rozfázování spolupráce, tedy řešení situace vyžaduje mimo naši angažovanost i služby odborného charakteru, tak dále postoupíme věc našim partnerů (erudovaným odborníkům) v dotčené problematice, ke které se problém váže.

Následně vznikají různé alternativy řešení situace a to za přímé, či nepřímé účasti našeho spolku.

Stejně tak však dokážeme kooperovat na celém řešení situace a jsme partnery pro velké množství strategických řešení, která volíme na základě velkého množství zkušeností z reálného Světa za současné diskuze s našimi partnery.

Podílíme se na řadě případů, problematik, ovšem ctíme principy odbornosti i zákonnosti, a proto v oblastech, ve kterých není nutná, potřebná, ani žádaná naše přítomnost, přenecháváme řešení situace výhradně na našich partnerech.

Závěrem: Pakliže jste firma, společnost, nezisková organizace, či jiné uskupení a zastáváte podobné principy, jako náš spolek, tak nás můžete kontaktovat a můžeme vstoupit v jednání o oblasti, rozsahu i podmínkách spolupráce.

Máme více jak 12 let zkušeností z oblastí naší působnosti.
Spolupráci vytváříme na základě mezi-lidských vztahů, nikoli pouze s ekonomickým záměrem..

Spolupracujeme se zkušenými a erudovanými odborníky s dlouholetou historií.