Spolupráce s ČFTI

Obsahový web www.cfti.cz, který je zdrojem informací a zároveň organické návštěvnosti z vyhledávání v síti internet, je zároveň zdrojem Klientely, která řeší konkrétní problematiku, problém.

Po úvodní analýze klientovy situace ze strany naší společnosti a to na základě ústního, písemného vyjádření klienta, podporovaného písemnými dokumenty a završeného zjišťovacím řízením, stanovujeme strategii pro řešení klientovy situace a následně navrhujeme konkrétní postupy, které klient může,ale také nemusí, v dané situaci zvolit.

Pakliže se jedná o rozfázování spolupráce, tedy řešení situace vyžaduje mimo naše služby i služby odborného charakteru, tak dále klienta předestřeme již rozpracovaného, analyzovaného a to našim partnerů (erudovaným odborníkům) v dotčené problematice, ke které se klientův problém váže.

Následně vznikají různé alternativy řešení Klientovy situace a to za přímé, či nepřímé účasti naší společnosti.

Dokážeme Klienta předat ve fázi, kdy je jasné, co klient požaduje, jakým způsobem je schopen a ochoten situaci řešit a zároveň je klient srozuměn s cenovou náročností celé spolupráce. Stejně tak již máme zmapovánu klientovu bonitu i solventnost.

Stejně tak však dokážeme kooperovat na celém řešení situace a jsme partnery pro velké množství strategických řešení, která volíme na základě velkého množství zkušeností z reálného Světa za současné diskuze s našimi partnery.

Podílíme se na řadě případů, problematik, ovšem ctíme principy odbornosti i zákonnosti, a proto v oblastech, ve kterých není nutná, potřebná, ani žádaná naše přítomnost, přenecháváme řešení situace výhradně na našich partnerech.

Ekonomická stránka věci se odvíjí od náročnosti a především angažovanosti naší společnosti ve stanoveném řešení klientovy situace.

Volíme alternativy přímé platby ze strany Klienta, pakliže se podílíme na řešení komplexní problematiky zcela nebo zčásti. Nebo také platby ze strany partnerských firem a společností a to na základě rámcových dohod, které s případnými partnery uzavřeme a ze kterých pro naši společnost plyne % podíl ze zisku, který ten který partner vygeneroval v souvislosti s námi zajištěným klientem. A to v případech, kdy se na komplexním, ani částečném řešení klientovy situace nepodílíme.

Závěrem: Pakliže jste firma, či společnost, jejichž primární činností jsou některé z námi Outsourcingovaných služeb, zastáváte podobné principy, jako naše společnost, tak nás můžete kontaktovat a můžeme vstoupit v jednání o oblasti, rozsahu i podmínkách spolupráce.

Máme více jak 12 let zkušeností z oblastí naší působnosti.
Spolupráci vytváříme na základě mezi-lidských vztahů, nikoli pouze s ekonomickým záměrem..

Spolupracujeme se zkušenými a erudovanými odborníky s dlouholetou historií.

Uspěli jsme v mnohých soudních i mimosoudních řízeních. V rámci občanských, obchodních i trestních věcech.