Jak probíhá a co vás čeká v trestním řízení.

Trestní řízení srozumitelně pro účastníky

Pakliže u vás, či vašich osob blízkých došlo ke konfliktu se zákonem a nejste spokojeni s prací vašeho advokáta, je nutné proti tomu učinit patřičné kroky, se kterými vám můžeme pomoci.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li vás v trestním řízení zastupuje advokát na základě plné moci nebo na základě ustanovení soudem formou ex offo, si uvědomte jednu z důležitých skutečností, je pouze malá možnost zastavit rozpoutané trestní řízení , aniž by jste od soudu neodešli s odsuzujícím rozsudkem.

Chcete v trestním řízení uspět?

Seznamte se s tím, jak funguje.

 • Trestní oznámení
 • Podání vysvětlení
 • Zahájení trestního stíhání
 • Podání obžaloby na obviněného
 • Hlavní líčení
 • Odvolací řízení
 • Dovolací řízení
 • Ústavní stížnost
 • Stížnost pro porušení zákona

A proto je nezbytně nutné věnovat veškeré úsilí k obhajobě vašich zájmů, bez ohledu na skutečnost, zda-li si advokáta v trestním řízení hradíte z vlastních zdrojů od počátku a v celém procesu trestního řízení, nebo vám byl advokát ustanoven soudem formou ex offo a budete jej hradit po ukončení trestního řízení, pakliže budete uznáni vinnými z vytýkaného jednání, které je obsahem obžaloby.

V obou výše zmíněných případech máte právo na kvalitní právní zastoupení.

Co pro vás můžeme učinit??
 • Zajistíme analýzu trestního řízení
 • Zajistíme revizi obhajoby
 • Připravíme strategii pro obhajobu
 • Předložíme fakta a skutečnosti k převděpodobnému výsledku řízení
 • Neprodáváme naději, nefabulujeme
 • Jsme akceschopní, iniciativní

Podobné články