Jak probíhá a co vás čeká v trestním řízení.

Trestní řízení srozumitelně pro účastníky

Pakliže u vás, či vašich osob blízkých došlo ke konfliktu se zákonem a nejste spokojeni s prací vašeho advokáta, je nutné proti tomu učinit patřičné kroky, se kterými vám můžeme pomoci.

Bez ohledu na skutečnost, zda-li vás v trestním řízení zastupuje advokát na základě plné moci nebo na základě ustanovení soudem formou ex offo, si uvědomte jednu z důležitých skutečností, je pouze malá možnost zastavit rozpoutané trestní řízení , aniž by jste od soudu neodešli s odsuzujícím rozsudkem.

Chcete v trestním řízení uspět?

Seznamte se s tím, jak funguje.

  • Trestní oznámení
  • Podání vysvětlení
  • Zahájení trestního stíhání
  • Podání obžaloby na obviněného
  • Hlavní líčení
  • Odvolací řízení
  • Dovolací řízení
  • Ústavní stížnost
  • Stížnost pro porušení zákona

A proto je nezbytně nutné věnovat veškeré úsilí k obhajobě vašich zájmů, bez ohledu na skutečnost, zda-li si advokáta v trestním řízení hradíte z vlastních zdrojů od počátku a v celém procesu trestního řízení, nebo vám byl advokát ustanoven soudem formou ex offo a budete jej hradit po ukončení trestního řízení, pakliže budete uznáni vinnými z vytýkaného jednání, které je obsahem obžaloby.

V obou výše zmíněných případech máte právo na kvalitní právní zastoupení.