O principech, filozofii, přístupu i lidech.

Český Fair Trade Institut z. s.

Spolek Český Fair Trade Institut z. s. navazuje na činnost fyzických osob, které se podpoře znevýhodněných osob nejen s trestní minulostí věnují již od roku 2016.

Oblast vězeňství

Hlavní činností spolku je problematika začleňování odsouzených osob zpět do společnosti a dokončení resocializace po přímém výkonu trestu odnětí svobody za současného uplatnění na trhu práce a stabilizace finanční a sociální oblasti propuštěné osoby.

  Faktický proces se skládá z několika částí:
 • a) Navázání kontaktu s odsouzenou osobou již v přímém výkonu trestu odnětí svobody - tento proces má za cíl zajistit dostatečné množství informací o odsouzené osobě, o příčinách páchání trestné činnosti i o náhledu odsouzené osoby na konání, které vedlo k přímému výkonu trestu odnětí svobody
 • b) V případě, že odsouzená osoba má záměr využít institutu podmíněného propuštění, je předmětem spolupráce zajištění podkladů k řízení o podmíněném propuštění: - Žádost o podmíněné propuštění - Příslib bydlení - Příslib zaměstnání - Písemné vyjádření odsouzené osoby, či spolku
 • c) Reálné poskytnutí bydlení a zajištění pracovního uplatnění po výkonu trestu odnětí svobody. - Po přímém výkonu trestu odnětí svobody jsme schopni uplatnit odsouzenou osobu na trhu práce a to prostřednictvím spřátelených subjektů, které jsou ochotny (na základě našeho doporučení) zaměstnat osobu s trestní minulostí.
 • d) Součinnost při kontaktu a zajištování formálních podkladů ve vztahu k správním a samosprávním celkům.
 • e) Narovnávání mezi-lidských vztahů v rámci nejbližšího rodinného zázemí a vytváření nových mezilidských vztahů, jenž mají zásadní a pozitivní vliv na vytváření a upevňování hodnotových žebříčků.
 • f) Stabilizace a rozvoj finanční situace za účelem zajišťování existenčních potřeb a potřeb souvisejících s rozvojem a sebevzděláváním.
 • g) Podpora při řešení krizových situací.

Další významnou činností spolku je snaha o legislativní změny, které by přispěly ke snížení recidivního chování pachatelů trestné činnosti. Považujeme za problematický fakt, že při snaze začleňování odsouzených osob zpět do společnosti, nedochází k dostatečné ochraně těchto znevýhodněných osob, které po propuštění ihned čelí mnoha komplikacím, které v důsledku mnohdy zapřičiňují opětovné páchání trestné činnosti a brání vytváření nových sociálních vazeb a stabilizaci finanční situace.

Spolek se dále angažuje jako garant a prostředník mezi soukromými subjekty a Vězeňskou službou ČR při snaze o vytvoření nových pracovních míst pro odsouzené osoby v přímém výkonu trestu odnětí svobody. Považujeme za pozitivní fakt, že odsouzené osoby v přímém výkonu trestu získávají pracovní návyky a nové dovednosti, zkušenosti, které následně mohou přenést a využít v civilním životě.

V neposlední řadě má spolek smělé vize v oblasti digitalizace korespondence pro vězněné osoby, se kterou se jednak snaží seznámit kompetentní a zainteresované subjekty a jednotlivce a jednak se také snaží o postupnou realizaci tohoto záměru, jenž považujeme za velmi přínosný nejen v prohlubování a zkvalitňování sociálních vazeb odsouzených / vězněných osob, jenž mají zásadní vliv na resocializaci odsouzené osoby, ale také jej považujeme za velmi přínosný pro zcela zásadní snížení nákladů vězeňské služby, či snížení personálního vytížení s aktuálně nastavenými procesy korespondence.

Je nutné zmínit, že spolek podporuje komerční subjekty, které propagují nebo poskytují produkty, či služby, které se dotýkají oblasti našeho zájmu a které mají pozitivní dopad na znevýhodněné osoby. Jedná se například o propagaci interaktivních formulářů, propagaci prodeje spotřebního zboží a sortimentu koncovým zákazníkům, ale také propagujeme služby (nikoliv poskytujeme) poskytovatelů dle zvláštních legislativních předpisů. V důsledku této podpory spolek získává od komerčních subjektů dary, které využivá výhradně k naplňování činnosti spolku.

Oblast stížnostní

Okrajovou činností spolku je poskytování součinnosti při přípravě a podání stížnosti k České advokátní komoře v případech, kdy mají běžní občané výhrady k poskytovaným právním službám ze strany advokátů

Spolek Český Fair Trade Institut z. s. není příjemcem žádných dotačních titulů, není příjemcem žádných grantů, ze kterých by hradil náklady na činnost spolku. Veškeré příjmy spolku jsou projevem společenské odpovědnosti občanů, právnických subjektů, kteří těmito dary vyjadřují sympatie s činností spolku, posláním spolku. V neposlední řadě hradí ryze ztrátovou činnost spolku samotní zakladatelé, kteří tím prokazují službu veřejnosti i společnosti jakožto celku.

Více informací o poslání a činnosti spolku naleznete ve stanovách spolku

Jakub Wojčík - autor
 • Autor článku: Jakub Wojčík
 • Zakladatel a nositel myšlenek spolku Českého Fair Trade Institutu z. s.
 • Seniorní konzultant v ČFTI s.r.o.
 • Více o autorovi.
Co o nás aktuálně lidé říkají?
 • "Dobrý den, děkuji za odpověď...do Rubikonu jsem už volala, také žádné přísliby nezajišťují, ani pracák ne. Zkusím se obratit na ty pracovní agentury. Moc se mi líbily ty vaše články co píšete třeba k těm tématům vězeňství. To by si měl hlavně přečíst ten můj syn... Děkuji" Dagmara Zamarská 22.5.2021
 • "Dobrý den, děkuji vám moc za radu určitě se vám ozvu kdybych potřebovala pomoct. Jsem ráda že jste mi pomohl a poradil..Růžena Nekvapilová" 9.6.2021
 • "Mockrát vám dekuji opravdu s pozdravem Monika Iltis" 10.6.2021
Co o sobě říkáme my?
 • Nevyřěšíme všechny problémy a všech lidí, ale uděláme maximum pro vyřešení těch, kteří se na nás obrátí.
 • Peníze si od občanů nebereme, ani jimi nepodmiňujeme naši angažovanost, lidé nás podporují formou darů a tím podporují naši činnost, která pomohla jim samontý a v budoucnu může pomoci dalším lidem. Z celkového počtu více jak 30ti tisích návštěvníků evidujeme méně, než 10 darů.
 • Využíváme služeb nadace VIA a jejich platformy darujme.cz, kde nás můžete podpořit.

Aktuální platné dárcovské výzvy

 • Ve věci omezení svéprávnosti zde Poslední dárce ve výši 12.000,-
 • Ve věci podpory odsouzených osob zde Poslední dárce ve výši 1.500,-
 • Ve věci stížností na advokáty zde Poslední dárce ve výši 5.000,-