Vzory stížností a žádostí

Na této stránce naleznete vzory písemných stížností a žádostí v souvislosti nejen s trestním řízením. Žádost o advokáta zdarma, žádost o ustanovení nebo vzdání se obhájce ex offo, žádost o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu a další užitečné informace

Bezplatná obhajoba či obhajoba za sníženou odměnu - Soud

Stáhnout

Náhled

Vzor žádost o bezplatnou obhajobu k soudu

Stáhnout

Vzor čestné prohlášení a sdělení žadatele k žádosti o bezplatnou obhajobu k soudu

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Právní porada nebo právní služba zdarma - Advokátní komora

Stáhnout

Vzor žádost o právní poradu zdarma k advokátní komoře

Stáhnout

Vzor žádost o právní službu zdarma k advokátní komoře pro fyzickou osobu

Stáhnout

Vzor žádost o právní službu zdarma k advokátní komoře pro právnickou osobu

Stáhnout

Vzor prohlášení žadatele k žádosti o bezplatnou právní poradu nebo bezplatnou právní službu u Advokátní komory

Obhájce / Advokáta ex offo

Stáhnout

Vzor žádost o sdělení seznamu advokátů ex offo registrovaných u Okresního soudu

Stáhnout

Náhled

Vzor stížnost na advokáta v přípravném řízení k advokátní komoře

Stáhnout

Náhled

Vzor stížnost na advokáta v soudním řízení k advokátní komoře

Stáhnout

Vzor žádost o ustanovení obhájce / advokáta ex offo v trestním řízení

Stáhnout

Náhled

Vzor prohlášení o vzdání se obhajoby - Vzor žádost o ustanovení NOVÉHO obhájce / advokáta ex offo

Stáhnout

Vzor výpovědi plné moci právníkovi - advokátovi

Podmíněné propuštění z výkonu trestu

Stáhnout

Vzor žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu (formální)

Stáhnout

Náhled

Vzor žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu (obsáhlá)

Stáhnout

Náhled

Vzor příslib bydlení k žádosti o podmíněné propuštění

Stáhnout

Vzor pracovní příslib k žádosti o podmíněné propuštění

Občanské řízení

Stáhnout

Vzor Návrh na omezení svéprávnosti posuzované osoby (alkoholika) ze zdravotních důvodů

Stáhnout

Vzor Prohlášení a souhlas opatrovníka s udělením opatrovnictví v řízení o omezení i navrácení svéprávnosti posuzované osoby

Stáhnout

Vzor Návrh na navrácení svéprávnosti posuzované osoby

Stáhnout

Vzor Návrh na změnu opatrovníka

Stáhnout

Podmínky provozování webu www.cfti.cz

Ostatní dokumenty

Stáhnout

Ochrana osobních údajů - GDPR

Stáhnout

Všeobecné obchodní podmínky - VOP

Stáhnout

Nájemní smlouva - pronájem domény poskytovateli služeb