Výkon trestu odnětí svobody

Výkon trestu

V rámci Vězeňské služby České republiky ( dále jen „VS ČR“), jehož nadřízeným orgánem je Ministerstvo Vnitra, je zřízeno poměrně značné množství vězeňských zařízení / věznic, která pro svou podstatu zastávající pozici resocializačních zařízení, kde jsou drženi lidé za skutky, které sice nemuseli skutečně spáchat, ale rozsudek jménem republiky zněl zcela jasně.

Vězeňská zařízení / Věznice se dle § 8 zák. č. 169/1999 Sb. dělí na dvě skupiny, tedy na Věznice s Ostrahou (Ve vězeňském prosředí se vžil název Káznice) a Věznice se zvýšenou ostrahou (Ve vězeňském prostředí se vžil název Trestnice). Ve Věznicích s ostrahou jsou ti odsouzení, kteří jsou společností vnímáni jako méně nebezpeční, naopak ve Věznicích se zvýšenou ostrahou jsou ti odsouzení, kteří jsou společností vnímání jako velmi nebezpeční.

Proto pro běžného člověka, i přes konflikt s justičním systémem, ve kterém mohly, ale také nemusely sehrát roli nekorektní vlivy, je střet s vězeňským prostředím velkým překvapením.

A proto je vhodné vytvořit podmínky pro výkon trestu odnětí svobody před jeho samotným nástupem. A s tímto Vám v ČFTI můžeme pomoci.

Nikdo vám nesdělí to, co my nejen Zde, projděte si pár našich článků a zjistíte, že víme, o čem mluvíme.

S čím můžeme pomoci

 • Reálný vhled do vězeňského prostředí
 • Podmíněné propuštění
 • Přemístění odsouzené osoby
 • Zaměstnání odsouzené osoby
 • Přerušení výkonu trestu
 • Odklad nástupu trestu
 • Stížnosti na VS ČR
 • Stížnosti na lékařskou komoru
 • Stížnosti k dozorujícímu státnímu zástupci
 • Stížnosti ke GIBS
 • Stížnosti obudsmanovi

Pracovní příslib k žádosti o podmíněné propuštění je druhý důležitý dokument k pozitivnímu rozhodnutí soudu. Vzor můžete stáhnout ZDE