Příslib bydlení k žádosti o podmíněné propuštění za pár okamžiků.

Příslib bydlení pro odsouzeného / odsouzenou je důležitý dokument k tomu, abyste zvýšili jejich šance na podmíněné propuštění.

Kdo a jak může příslib k bydlení poskytnout?

Příslib bydlení pro odsouzenou osobu by měl být podáván k soudu spolu s žádostí o podmíněné propuštění nejlépe nejbližšími osobami v přímém příbuzenském vztahu, či partnerském vztahu ( Rodinní příslušníci, Manželé , Manželky, Druhové, Družky odsouzených osob ), které jsou prokazatelně v pravidelném písemném, telefonickém a osobním kontaktu s odsouzenou osobou.

V případě příslibu bydlení u třetí osoby, bez přímých osobních vazeb na odsouzenou osobu je vhodné, ne-li přímo nutné prokázat, na základě jakého právního vztahu byl příslib k bydlení poskytnut. Například nájemní smlouva, či písemné vyjádření vlastníka nemovitého majetku o poskytnutí bezplatného dočasného bydlení.

V případě nájemní smlouvy je nutné tuto přiložit spolu s příslibem k bydlení jako přílohy k samotné žádosti o podmíněné propuštění. Dále v případě nájemní smlouvy je nutné prokázat listinnými materiály (příslib zaměstnání, či jiné dokumenty – finanční dary ) na základě kterých odsouzená osoba prokáže schopnost hradit stanovenou výši nájemného.

K příslibu bydlení poskytnutého odsouzené osobě, je dobré, ne-li přímo nutné přiložit kopii výpisu z katastru nemovitostí dotčené nemovitosti, jako právní základ k oprávnění majitele nemovitosti vyslovit příslib k bydlení.

Příslib bydlení stáhněte ZDE.Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Může soud potvrzení o bydlení odmítnout?

Ano, může, tak pozor. Soud, který bude vyhodnocovat příslib k bydlení odsouzené osoby, která podala žádost o podmíněné propuštění, může z opodstatněných důvodů ( mnohdy i bez nich ) odmítnout předložený příslib k bydlení.

Tato skutečnost má za následek nesplnění jedné ze tří zákonných podmínek podmíněného propuštění a tím je podmínka vedení řádného života, která v sobě zahrnuje mimo jiné stabilní zázemí ( což příslib bydlení má soudu deklarovat ), které odsouzenou osobu čeká na svobodě v případě pozitivního rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněném propuštění.

Vzor potvrzení o bydlení

Na co si dát při poskytování příslibu bydlení odsouzené osobě pozor

Mohlo by se zdát, že potvrzení o bydlení je jen jedním z formálních podkladů. Ovšem realita může být jiná. A to především v okamžiku, kdy soud hodnotí souvislost mezi místem budoucího bydliště odsouzené osoby a místem výkonu budoucího povolání.

Vzdálenost mezi místem bydliště a místem výkonu povolání se může jevit jako detail, který však může sehrát zásadní roli.

Proto se vyvarujte takovéto chybě, kterou soud vyhodnotí, cituji: "Jako těžce uvěřitelné a realizovatelné a naopak pouze jako alibistické a formální potvrzení o bydlení" a odsouzenou osobu nepropustí.

Soud může, ale nemusí požadovat od poskytovatele příslibu bydlení potvrzení o vlastnictví nemovitosti, nebo jiný vztah (smluvní) k užívání nemovitosti

    Pokud jste vlastníkem nemovitosti a zároveň poskytujete příslib bydlení předložte soudu
  • kopii listu vlastictví z katastru nemovitostí
    Pokud žijete v nájmu nebo podnájmu a poskytujete příslib bydlení v cizí nemovitosti, předložte soudu
  • kopii nájemní nebo podnájemní smlouvy
  • písemný souhlas vlastníka nemovitosti se spolubydlícím
  • kopii listu vlastnictví z katastru nemovitostí

Nedávejte soudu zbytečnou přičinu a nespolehejte na jednotlivé soudy, zda-li budou nebo nebudou vyžadovat tyto dokumenty a reději jim je rovnou doložte.

Pokud máte blízkou osobu ve vězení a žádost o podmíněné propuštění nebude úspěšná, mohlo by vás zajímat, na co si dát pozor při posílání dalšího balíku do vězení.

 

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články