Příslib bydlení k žádosti o podmíněné propuštění za pár okamžiků.

Vzor potvrzení o bydlení

Jednoduše vyplňte chytrý formulář a vytvořte důležitý příslib bydlení pro odsouzeného / odsouzenou, abyste zvýšili jejich šance na podmíněné propuštění. Nebo si stáhněte vzor.

Kdo a jak může příslib k bydlení poskytnout?

Příslib bydlení pro odsouzenou osobu by měl být podáván k soudu spolu s žádostí o podmíněné propuštění nejlépe nejbližšími osobami v přímém příbuzenském vztahu, či partnerském vztahu ( Rodinní příslušníci, Manželé , Manželky, Druhové, Družky odsouzených osob ), které jsou prokazatelně v pravidelném písemném, telefonickém a osobním kontaktu s odsouzenou osobou.

V případě příslibu bydlení u třetí osoby, bez přímých osobních vazeb na odsouzenou osobu je vhodné, ne-li přímo nutné prokázat, na základě jakého právního vztahu byl příslib k bydlení poskytnut. Například nájemní smlouva, či písemné vyjádření vlastníka nemovitého majetku o poskytnutí bezplatného dočasného bydlení.

V případě nájemní smlouvy je nutné tuto přiložit spolu s příslibem k bydlení jako přílohy k samotné žádosti o podmíněné propuštění. Dále v případě nájemní smlouvy je nutné prokázat listinnými materiály ( příslib zaměstnání , či jiné dokumenty – finanční dary ) na základě kterých odsouzená osoba prokáže schopnost hradit stanovenou výši nájemného.

K příslibu bydlení poskytnutého odsouzené osobě a to třetí osobou bez přímých osobní vazeb ve věci podmíněného propuštění, je dobré přiložit kopii výpisu z katastru nemovitostí dotčené nemovitosti, jako právní základ k oprávnění majitele nemovitosti vyslovit příslib k bydlení.

VYTVOŘTE příslib bydlení ONLINE

Může soud potvrzení o bydlení odmítnout?

Soud, který bude vyhodnocovat příslib k bydlení odsouzené osoby, která podala žádost o podmíněné propuštění, může z opodstatněných důvodů ( mnohdy i bez nich ) odmítnout předložený příslib k bydlení.

Tato skutečnost má za následek nesplnění jedné ze tří zákonných podmínek podmíněného propuštění a tím je podmínka vedení řádného života, která v sobě zahrnuje mimo jiné stabilní zázemí ( což příslib bydlení má soudu deklarovat ), které odsouzenou osobu čeká na svobodě v případě pozitivního rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněném propuštění.

Na co si dát při poskytování příslibu bydlení odsouzené osobě pozor

Mohlo by se zdát, že potvrzení o bydlení je jen jedním z formálních podkladů. Ovšem realita může být jiná. A to především v okamžiku, kdy soud hodnotí souvislost mezi místem budoucího bydliště odsouzené osoby a místem výkonu budoucího povolání.

Vzdálenost mezi místem bydliště a místem výkonu povolání se může jevit jako detail, který však může sehrát zásadní roli.

Proto se vyvarujte takovéto chybě, kterou soud vyhodnotí, cituji: "Jako těžce uvěřitelné a realizovatelné a naopak pouze jako alibistické a formální potvrzení o bydlení" a odsouzenou osobu nepropustí.

V měsíci Květnu byla tato stránka zobrazena 418krát. Bylo staženo 315 souborů z našeho webu.

V měsíci Červnu byla tato stránka zobrazena 407krát. Bylo staženo 413 souborů z našeho webu.

Příslib bydlení

VYTVOŘTE příslib bydlení ONLINE

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články