Příslib bydlení k žádosti o podmíněné propuštění za pár okamžiků.

Příslib bydlení pro odsouzeného / odsouzenou je důležitý dokument k tomu, abyste zvýšili jejich šance na podmíněné propuštění.

Kdo a jak může příslib k bydlení poskytnout?

Příslib bydlení pro odsouzenou osobu by měl být podáván k soudu spolu s žádostí o podmíněné propuštění nejlépe nejbližšími osobami v přímém příbuzenském vztahu, či partnerském vztahu ( Rodinní příslušníci, Manželé , Manželky, Druhové, Družky odsouzených osob ), které jsou prokazatelně v pravidelném písemném, telefonickém a osobním kontaktu s odsouzenou osobou.

V případě příslibu bydlení u třetí osoby, bez přímých osobních vazeb na odsouzenou osobu je vhodné, ne-li přímo nutné prokázat, na základě jakého právního vztahu byl příslib k bydlení poskytnut. Například nájemní smlouva, či písemné vyjádření vlastníka nemovitého majetku o poskytnutí bezplatného dočasného bydlení.

V případě nájemní smlouvy je nutné tuto přiložit spolu s příslibem k bydlení jako přílohy k samotné žádosti o podmíněné propuštění. Dále v případě nájemní smlouvy je nutné prokázat listinnými materiály (příslib zaměstnání, či jiné dokumenty – finanční dary ) na základě kterých odsouzená osoba prokáže schopnost hradit stanovenou výši nájemného.

K příslibu bydlení poskytnutého odsouzené osobě, je dobré, ne-li přímo nutné přiložit kopii výpisu z katastru nemovitostí dotčené nemovitosti, jako právní základ k oprávnění majitele nemovitosti vyslovit příslib k bydlení.

Příslib bydlení stáhněte ZDE.Může soud potvrzení o bydlení odmítnout?

Ano, může, tak pozor. Soud, který bude vyhodnocovat příslib k bydlení odsouzené osoby, která podala žádost o podmíněné propuštění, může z opodstatněných důvodů ( mnohdy i bez nich ) odmítnout předložený příslib k bydlení.

Tato skutečnost má za následek nesplnění jedné ze tří zákonných podmínek podmíněného propuštění a tím je podmínka vedení řádného života, která v sobě zahrnuje mimo jiné stabilní zázemí ( což příslib bydlení má soudu deklarovat ), které odsouzenou osobu čeká na svobodě v případě pozitivního rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněném propuštění.

Vzor potvrzení o bydlení

Na co si dát při poskytování příslibu bydlení odsouzené osobě pozor

Mohlo by se zdát, že potvrzení o bydlení je jen jedním z formálních podkladů. Ovšem realita může být jiná. A to především v okamžiku, kdy soud hodnotí souvislost mezi místem budoucího bydliště odsouzené osoby a místem výkonu budoucího povolání.

Vzdálenost mezi místem bydliště a místem výkonu povolání se může jevit jako detail, který však může sehrát zásadní roli.

Proto se vyvarujte takovéto chybě, kterou soud vyhodnotí, cituji: "Jako těžce uvěřitelné a realizovatelné a naopak pouze jako alibistické a formální potvrzení o bydlení" a odsouzenou osobu nepropustí.

Soud může, ale nemusí požadovat od poskytovatele příslibu bydlení potvrzení o vlastnictví nemovitosti, nebo jiný vztah (smluvní) k užívání nemovitosti

    Pokud jste vlastníkem nemovitosti a zároveň poskytujete příslib bydlení předložte soudu
  • kopii listu vlastictví z katastru nemovitostí
    Pokud žijete v nájmu nebo podnájmu a poskytujete příslib bydlení v cizí nemovitosti, předložte soudu
  • kopii nájemní nebo podnájemní smlouvy
  • písemný souhlas vlastníka nemovitosti se spolubydlícím
  • kopii listu vlastnictví z katastru nemovitostí

Nedávejte soudu zbytečnou přičinu a nespolehejte na jednotlivé soudy, zda-li budou nebo nebudou vyžadovat tyto dokumenty a reději jim je rovnou doložte.

Pokud máte blízkou osobu ve vězení a žádost o podmíněné propuštění nebude úspěšná, mohlo by vás zajímat, na co si dát pozor při posílání dalšího balíku do vězení.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

 

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články