Nedostalo se vám spravedlnosti u soudu?

Vymáhání práva, spravedlnosti a satisfakce

Pokud vás v životě potkala nepříjemnost, která má za důsledek různé druhy ztrát, které vyplynuly ze selhání lidského faktoru, který vás poškodil, nebo jiným způsobem atakoval, tak jste do této chvíle možná přesvědčeni o tom, že právo a spravedlnost platí pouze pro vybrané jedince a že vy nejste účastníkem spravedlivých a správných procesů, které by situaci narovnaly a vy byste poznali pocit satisfakce. Hledání spravedlnosti v soudním řízení, je mnohdy neřešitelný úkol. V průběhu těchto soudních řízení, která jsou v mnohých případech neúměrně dlouhá, mnohdy dochází k událostem, které popírají zdravý rozum a logický úsudek.

A právě proto jsme zde my, abychom vám pomohli docílit vašeho záměru.

Kontaktujte nás

V čem vám můžeme pomoci

Soudní řízení

  • Důkladně analyzujeme protistranu
  • Nalezneme a využijeme největší slabiny protistrany
  • Připravíme strategii pro narovnání situace
  • Vytvoříme podmínky pro dosažení satisfakce
  • V ČFTI hledáme ty chyby, které dotčený viník, včetně všech kooperujících osob, učinili a tyto chyby využíváme, jako nástroje k dosažení satisfakce pro naše Klienty.
  • Hledáme ty nejslabší články v celém řetězci, abychom na ně uplatnili zákonné prostředky a docílili rozpadu řetězce.