ČFTI Český Fair Trade Institut

Proč spolupráce s ČFTI??

Protože máme specifický přístup k vašemu problému. Využíváme širokou škálu možností. Vidíme věci z jiné perspektivy, dokážeme se zaměřit na konkrétní problém a ten vyřešit. Čerpáme ze zkušeností, nikoli z toho, jak by věci měly fungovat, ale jak skutečně fungují. Můžeme k vyřešení vašeho problému přispět významnými zkušenostmi z reálného světa, na který nikoho knihy nepřipraví, ale který se musí prožít.

Jak spolupráce funguje??

Úvodní telefonická nebo osobní konzultace a úvodní analýza vaší situace je zdarma, pokud nepřesahuje 1 hodinu. V této nám popíšete váš problém , předložíte vlastní úhel pohledu na podstatné skutečnosti a okolnosti. Celou věc tedy prodiskutujeme.

Pokud usoudíte, že náš pohled na problematiku, kterou nám předestřete, je v souladu s vaším očekáváním, vyzveme vás, abyste nám zaslali písemné shrnutí situace a také abyste nám zaslali formou příloh všechny materiály, které se dotčené věci týkají. Tímto navazujeme spolupráci a my začínáme pracovat a podrobně analyzovat vaše vyjádření a listinné materiály, včetně dalších procesů, které zjišťovací fázi podporují.

Následně připravíme report a souhrn zásadních poznatků. Stejně tak připravíme návrh na postup k řešení vaší situace. Pokud vyberete řešení, které bude obsahovat nebo vyžadovat právní služby a servis, tak následně pro vás zajistíme cenovou nabídka na tyto služby, kterou pro vás necháme zpracovat od právníků nebo advokátů. Pokud se rozhodnete využít právních služeb a servisu od námi doporučených právníků nebo advokátů, převezmou tito vaši věc do výhradního zastoupení.

Úvodní konzultace a analýza vaší situace je zdarma