Jak pracujeme

Český Fair Trade Institut

Proč spolupráce s Českým Fair Trade Institutem?

Protože jsme neziskovou organizací a máme specifický přístup k vašemu problému. Využíváme širokou škálu možností. Vidíme věci z jiné perspektivy, dokážeme se zaměřit na konkrétní problém a ten vyřešit. Čerpáme ze zkušeností, nikoli z toho, jak by věci měly fungovat, ale jak skutečně fungují. Můžeme k vyřešení vašeho problému přispět významnými zkušenostmi z reálného světa, na který nikoho knihy nepřipraví, ale který se musí prožít. Jsme schopni a ochotni pomoci ve všech problematikách, které jsou obsahem tohoto webu a to za předpokladu, že to naše kapacitní možnosti dovolují. Velmi pečlivě vybíráme jednotlivce i skupiny osob, v jejichž záležitostech se angažujeme, abychom nepoškodili dobré jméno naší organizace.

Jak spolupráce se spolkem funguje??

Přoběhne úvodní telefonická, emailová nebo osobní konzultace a úvodní analýza vaší situace. V této nám popíšete váš problém , předložíte vlastní úhel pohledu na podstatné skutečnosti a okolnosti. Celou věc tedy prodiskutujeme. Pokud usoudíte, že náš pohled na problematiku, kterou nám předestřete, je v souladu s vaším očekáváním, vyzveme vás, abyste nám zaslali písemné shrnutí situace a také abyste nám zaslali formou příloh všechny materiály, které se dotčené věci týkají. Tímto navazujeme spolupráci a my začínáme pracovat a podrobně analyzovat vaše vyjádření a listinné materiály, včetně dalších procesů, které zjišťovací fázi podporují. Následně připravíme report a souhrn zásadních poznatků. Stejně tak připravíme návrh na postup k řešení vaší situace. Pokud vyberete řešení, které bude obsahovat nebo vyžadovat právní služby a servis, tak následně pro vás zajistíme cenovou nabídka na tyto služby, kterou pro vás necháme zpracovat od právníků nebo advokátů. Pokud se rozhodnete využít právních služeb a servisu od námi doporučených právníků nebo advokátů, převezmou tito vaši věc do výhradního zastoupení.

Na čem aktuálně pracujeme v našem spolku:

  • Vytvářime komunitu lidí a organizací, která je důležitou základnou pro úspěch v našem snažení.
  • Snažíme se pomáhat jednotlivcům i skupinám osob, které řeší některou z problematik, které je přivedly na náš web. Více informací zde
  • Vyvíjíme a poskytujeme aplikace, které usnadňují vytváření jednoduchých žádosti a návrhů.
  • Snažíme se o legislativní změny, které by mohl usnadnit řešení krizových situací pro jednotlivce i skupiny osob. Více informací zde
  • Vyvíjíme centrální platformu, na které lidé uspokojí své potřeby a potřeby svých blízkých na jednom místě.