90. léta jsou pryč. Nebuďte agresivní, ani netrpěliví, naopak buďte chytřejší než dlužník.

Je více jak třicet let po revoluci a mnozí vymahači dluhů si stále hrají na kovboje z 90.let a tím nijak nepomáhají zmírnit, či vylepšit zažitý názor mnoha věřitelů i obyčejných lidí, kteří mají zato, že vymahač dluhů je stejně tak „sprosté slovo“ jako pojišťovák, prodejce elektrické energie, nebo domovní prodejce „výhodných“ nabídek domácí a jiných spotřebičů, nebo produktů.

Vymahači dluhů

Mnohdy se vlastně není čemu divit, protože zkušenosti s vymahači dluhů bývaly mnohdy velmi nebezpečné. Nicméně přežitek, kdy se dluhu vymáhaly pomocí psychického, fyzického nátlaku, kdy se dluhy dokonce vytvářely zcela účelově, jsou nadobro pryč. Dnes žijeme v právním státě, mnozí by dokonce hovořili o státě policejním, kdy je všechno a všichni velmi rychle kriminalizováno, tzn. že mnohdy zcela nezávazný rozhovor mezi dlužníkem a věřitelem, je považován za přímé a nebezpečné vyhrožování. To máme tedy hned porušení trestního zákoníku tj. tj. § 353 zákona č. 40/2009 Sb.

Dále například pro situaci, kdy se vymahač dluhů odváží ke konfrontaci dlužníka, například jeho / její návštěvou v místě bydliště, v práci, ve společenských prostorách, ke které si však zvolí zcela stupidní postup (čím tmavším tónování skel u vozu a čím více nabitého testosteronu, tím „lépe“), tak v dnešní době dochází ke zděšení dlužníka a kriminalizaci takové situace – jako např. vydírání a tedy porušení dalšího paragrafu trestního zákoníku a to konkrétně § 175 zákona č. 40/2009 Sb. Mohli bychom dál vyjmenovávat různé situace, které se jeví jako zcela logické a dle kterých by postupovala většina lidí, když by jim někdo dlužil peníze, nebo když by zastupovali zájmy věřitelů.

Vzhledem k tomu, že samotné občanské právo, konkrétně občanský soudní řád a exekuční řád hájí dnes ve velké míře práva dlužníků, oproti právům věřitelů, kdy dokonce nálezy ústavního soudu i nejvyššího soudu staví dlužníka do pozice, kdy se přímo vysmívá svým závazkům a kdy v některých případech je reálný důsledek pro věřitele takový, že na své peníze nikdy nedosáhne a ještě je navíc věřitel terčem osočování, kdy je označován za strůjce nemravného chování, se jedná o bludný kruh, ve kterém je těžké nalézt balanc a domoci se svých finančních prostředků.

Mimo soudní vymáhání pohledávek prostřednictvím vymahačů dluhů je tedy dnes velmi jednoduše kriminalizováno a naopak soudní vymáhání pohledávek je zdlouhavé a mnohdy bez jistého výsledku. Čert aby se v tom vyznal. Co tedy s tím, koho najmout, komu se naopak vyhnout obloukem?

Rozdíl mezi dobrým a špatným vymahačem dluhů

Dobrý vymahač dluhů nemusí zákonitě mít namísto hlavy bowlingovou kouli, kterou nosí jen proto, aby mu nepršelo do krku. Dobrý vymahač dluhů má naopak hlavu na správném místě a především v přípravě a samotné realizaci vymáhání pohledávky, postupuje inteligentně a mazaně.
    Jak postupuje dobrý vymahač dluhů?
  • Nemusí vstoupit ani v přímý kontakt s dlužníkem, aby se nevystavoval riziku kriminalizace jeho práce.
  • Využívá kvalitních služeb ke zmapování faktické finanční, sociální a společenské situace dlužníky tak, aby následně mohl bez jakýchkoli pochybností rozmetat tvrzení dlužníka, že je nemajetný, že strádá a že nemůže svůj dluh umořit. A naopak vystaví dlužníka do tíživé situace, kdy dlužníkovi může hrozit i trestní odpovědnost za účelové zkreslení, manipulaci s majetkem.
  • Právo, které staví mnohdy věřitele do nekomfortní situace, dokáže podpořit tak, aby důsledek byl ve prospěch, nikoli neprospěch věřitele.
  • Faktické listinné důkazy o řádné starostlivosti věřitele o vlastního dlužníka připraví co do obsahu, tak formu a to dřív, než-li se odváží podat návrhy, žaloby k institucím, které rozhodují na jejich podkladě
  • Dobrý vymahač dluhů dostane dlužníka do situace, kdy předkládá nabídku na mimo soudní vyrovnání v okamžiku, kdy má takříkajíc „nabito“, že v porovnání s dalšími důsledky, je zaplacení dluhu mimosoudní cestou banalitou v porovnání s problémy, které může vymahač dluhů odstartovat.

Málo který věřitel si je vědom své povinností starat se o vlastního dlužníka, je to naprosto absurdní, ale právo hovoří jasně. Prověřovat, zajišťovat – to vše je břímě věřitele a kde na to má brát člověk čas, když už tak má mnoho práce s tím, aby peníze o které prozatím přišel, znovu vydělal.

Naše společnost se o vaše starosti postará. Jsme novodobí vymahači dluhů