Jak zjistit nástup trestu, čemu věnovat pozornost a jak předcházet případným důsledkům.

K nástupu trestu vyzývá odsouzenou osobu soud a to písemně na základě výzvy.

Jak zjistit nástup trestu

Poštovní zásilka s dotčeným usnesením je doručena odsouzené osobě na doručovací adresu v místě trvalého pobytu, případně na adresu, kterou odsouzená osoba udá jako adresu doručovací a obeznámí s touto skutečností soud, který o nepodmíněném trestu odnětí svobody rozhodl ve výroku o trestu. A stejně tak je možné požádat soud o zaslánní usnesení do datové schránky.

Pakliže si odsouzená osoba záměrně, či z opodstatněných důvodů nepřevezme doporučenou zásilku s výzvou k nástupu trestu odnětí svobody, považuje se doručení zásilky fikcí dle ust. § 24 odst. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád za doručenou a to 10. den od data připravení zásilky na pobočce české pošty.

V případě, kdy máte pochybnosti o termínu nástupu do výkonu trestu, je možné kontaktovat příslušný prvoinstanční soud :

  • a) Datovou schránkou, která je zřízen výhradně na Vaše jméno
  • b) Telefonicky, kdy jakožto přímý účastník řízení máte právo na informace, je však nutné znát spisovou značku dotčené trestní věci
  • c) Osobně na informačním centru dotčeného soudu, který ve věci rozhodoval, jakožto prvoinstanční soud

Pokud se chystáte do vězení, mohlo by vás zajímat, jak funguje posílání balíků do vězení