Jak zjistit nástup trestu, čemu věnovat pozornost a jak předcházet případným důsledkům.

K nástupu trestu vyzývá odsouzenou osobu soud a to písemně na základě výzvy.

Jak zjistit nástup trestu

Poštovní zásilka s dotčeným usnesením je doručena odsouzené osobě na doručovací adresu v místě trvalého pobytu, případně na adresu, kterou odsouzená osoba udá jako adresu doručovací a obeznámí s touto skutečností soud, který o nepodmíněném trestu odnětí svobody rozhodl ve výroku o trestu. A stejně tak je možné požádat soud o zaslánní usnesení do datové schránky.

Pakliže si odsouzená osoba záměrně, či z opodstatněných důvodů nepřevezme doporučenou zásilku s výzvou k nástupu trestu odnětí svobody, považuje se doručení zásilky fikcí dle ust. § 24 odst. zák.č. 500/2004 Sb., správní řád za doručenou a to 10. den od data připravení zásilky na pobočce české pošty.

V případě, kdy máte pochybnosti o termínu nástupu do výkonu trestu, je možné kontaktovat příslušný prvoinstanční soud :

  • a) Datovou schránkou, která je zřízen výhradně na Vaše jméno
  • b) Telefonicky, kdy jakožto přímý účastník řízení máte právo na informace, je však nutné znát spisovou značku dotčené trestní věci
  • c) Osobně na informačním centru dotčeného soudu, který ve věci rozhodoval, jakožto prvoinstanční soud

Pokud se chystáte do vězení, mohlo by vás zajímat, jak funguje posílání balíků do vězení

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.