Kdo je prvotrestaná osoba?

Prvotrestaná osoba

Provotrestaná osoba, je osoba, která byla doposud bezúhonná a která doposud nemá záznam v rejstříku trestů. U soudu se na prvotrestanou osobu pohlíží smířlivěji. Prvotrestaná osoba, pakliže to zákon umožňuje vždy dostává podmíněný trest s odkladem na zkušební dobu stanovenou soudem.

Pakliže zákon neumožní uložení podmíněného trestu prvotrestané osobě, tak prvotrestaná osoba má určitou míru jistoty, že nepodmíněný trest odnětí svobody bude ve výši maximálně 1/2 horní sazby stanovené zákonem.

Pokud musíte nastoupit do vězení a jste prvotrestaná osoba, doporučujeme vám, abyste se dobře vybavili, protože tabák je nejvyšším platidle pro všechno, co budete ve vězení potřebovat, takže si jej nakupte, i když jste nekuřák.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost