Kdy příjde nástup do výkonu trestu odnětí svobody??

Nástup do vězení vás čeká za 2-3 měsíce od vynesení pravomocného rozsudku.

V případě, že se tedy vzdáte možnosti podání odvolání, můžete brát za relevantní datum vynesení rozsudku prvoinstančním soudem.

V případě, že se odvoláte, můžete brát za relevantní datum vynesení rozsudku druhoinstančním (odvolacím) soudem.

Lhůta pro faktické nastoupení do vězení, od doručení písemné výzvy od soudu, bývá v řádech několik málo dní, například 7 dnů, ale třeba i pouhé 3 dny.

Kdy přijde nástup trestu

Případné podání mimořádného opravného prostředku ( Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR) nemá odkladný účinek a tedy žádný vliv na písemné doručení výzvy k nástupu trestu odnětí svobody, který Vám zašle soud, který vynesl výrok o vině a trestu – prvoinstanční soud.

To, za jak dlouho bude váš faktický nástup do vězení, se může dále odvíjet od toho, zda-li požádáte o odklad nástupu trestu a pokud vám bude soudem vyhověno, můžete trest nastoupit o několik měsíců i let později.

Nástup do vězení má svá specifika a pravidla, začíná příchodem do některé z vazebních věznic na základě výzvy k nástupu trestu a končí zařazením a případným převezení do tzv. kmenové věznice. Více informací o nástupu do výkonu trestu

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost