Kdy příjde nástup do výkonu trestu odnětí svobody??

Nástup do vězení vás čeká za 2-3 měsíce od vynesení pravomocného rozsudku.

Kdy přijde nástup trestu

V případě, že se tedy vzdáte možnosti podání odvolání, můžete brát za relevantní datum vynesení rozsudku prvoinstančním soudem.

V případě, že se odvoláte, můžete brát za relevantní datum vynesení rozsudku druhoinstančním (odvolacím) soudem.

Případné podání mimořádného opravného prostředku ( Dovolání k Nejvyššímu soudu ČR) nemá odkladný účinek a tedy žádný vliv na písemné doručení výzvy k nástupu trestu odnětí svobody, který Vám zašle soud, který vynesl výrok o vině a trestu – prvoinstanční soud.

To, za jak dlouho bude váš faktický nástup do vězení, se může dále odvíjet od toho, zda-li požádáte o odklad nástupu trestu a pokud vám bude soudem vyhověno, můžete trest nastoupit o několik měsíců i let později.

Nástup do vězení začíná příchodem do konkrétní vazební věznice, pokračuje přes výstrojní sklad, kde vám odeberou většinu osobních věcích, následně se podrobíte vstupní lékařské prohlídce a nakonec budete umístěni do nástupní cely, kde se porvé setkáte s vězeňskou realitou. Pokud potřebujete detailní informace, můžete se seznámit s tím, jak probíhá nástup do vězení a jak se správně připravit.

Pokud se chystáte do vězení, mohlo by vás zajímat, jak funguje posílání balíků do vězení