Balíky do vězení jako nutnost při nástupu trestu, podpora blízkých v těžkých chvílích, ale i jako vzájemný byznys odsouzených osob.Chystáte se do vězení, nebo v něm někdo z vašich blízkých stále je, protože musí vykonat trest do poslední minuty, nebo mu / ji nevyšlo podmíněné propuštění? Tak či onak, přečtěte si, bez čeho se ve vězení neobejdete a jak to tam můžete nejlépe dostat.

Vězeňský řád hovoří zcela jasně o tom, kdo, kdy a jak má nebo nemá nárok na balíky ve vězení. Realita je však taková, že nárokové i nenárokové balíky do vězení jsou obchodní komoditou samy o sobě. Směna, koupě, výměna, to vše využívají více movité odsouzené osoby od těch méně movitých. V důsledku jsou však spokojeni všichni, a proto věznice i kompetentní zaměstnanci vidí vlevo, když se věcí dějí vpravo.

Není žádným tajemstvím, že odsouzené osoby jsou omezeny v počtu i druhu přijímání balíků ve vězení. Stejně tak je problematický sortiment i samotné zajištění (nákup, dodání) potřebných věcí, které zpříjemní pobyt odsouzeným osobám za vysokou zdí. Pojďme se tedy podívat nato, jak praví řád o výkonu trestu, ale jaká je také realita.

Nárokový pěti kilový balík

Nárokový balík do vězení

Jedná se o nejvýznamnější zpříjemnění chvil odsouzených osob ve výkonu trestu. Standardně by měla odsouzená osoba být oprávněna přijmout nárokový balík jedenkrát za půl roku. Vazebně stíhaná osoba jedenkrát za tři měsíce. Pokud se však jen trochu orientuje ve vězeňské prostředí, tak ví, že existuje cesta, jak mí nárokový balík ve vězení třeba i každý týden, měsíc. To vše podle toho, jak movitý odsouzený nebo odsouzená je.

  Poslat nárokový balík do vězení můžete:
 • Prostřednictvím České pošty
 • Prostřednitvím Českého Fair Trade Institutu z. s.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Při identifikaci adresáta (vězněné osoby) nezapomeňte ne datum narození, aby nedošlo k záměně, nebo odeslání balíků zpět odesílateli. Může se klidně stát, že ve vězení / věznici jsou odsouzené osoby, které mají totožné jméno. Zasílku posílejte vždy doporučeně

Cesta k častějšímu nárokovému balíku vede přes spolu-odsouzené osoby v rámci oddělení, nebo dokonce v rámci celé věznice. K této cestě mají dveře otevřené všechny odsouzené osoby za předpokladu, že ve vězeňském prostředí dokážou najít někoho, kdo má dost silnou pozici (myšleno autoritu) ve vězeňském prostředí a kdo dokáže zajistit hladký průběh celé „obchodní transakce“.

Nárokový balík je příležitostí nejen si zpříjemnit chvíle za vězeňskou zdí, ale také je to příležitostí pro podvodné a nekorektní jednání ze strany těch vlastníků tzv. nárokové balíčenky, kterou se původní vlastník rozhodl postoupit některému ze spolu-vězňů za mírnou úplatu a participaci na sortimentu, který bude balík obsahovat.

Nezřídka se stává, že celá transakce dopadne pro neznalou a naivní oběť (kupujícího) fiaskem, kdy sice dojde k doručení nárokového balíku do věznice a převzetí balíku ze strany odsouzené osoby (oprávněné přijmout balík), ale již nedojde k realizaci dalšího kroku v řetězci a to předání obsahu balíku tomu, kdo si balíčenku koupil.

Stanovená hmotnost nárokového balíku do vězení

Formálně se hmotnost nárokového balíku limituje 5-ti kilogramy. Fakticky se hmotnost limituje tím, jak se odsouzená osoba ve výkonu trestu chová, jaké má vztahy s dozorci, případně s jinými zaměstnanci věznice, kteří u předávání nárokového balíku asistují a tento kontrolují co do hmotnosti, tak samozřejmě do obsahu.

Žádný příslušník vězeňské služby, ani zaměstnanec vězeňské služby není absolutně striktní v dodržování omezení hmotnosti, ani omezení sortimentu, pokud sám odsouzený není problémovou osobou, nezpůsobuje svým chováním problémy vlastní osobě, či jiným odsouzeným a v důsledku je pro zástupce věznice tzv. „bezproblémovým“ odsouzeným, tzn. že o takovém odsouzeném / odsouzené věznice ví jen tolik, že ve věznici je umístěn, nikterak dále na sebe neupozorňuje a naopak plní si své povinnosti vyplývající z vězeňského řádu, ale i mimo něj.

Buďte však rozumní a s hmotností to nepřehánějte, například balík o hmotnosti 5,8 kg by nemusel mít problém v běžné prostupnosti. Stává se však (například v období vánočních svátků – kdy jsou zaměstnanci benevolentnější, pravděpodobně se v nich projevuje lidství a sentiment), že zaměstnanci „propustí“ 7 kilový balík, jako onen 5-ti kilový.

Pokud se vám však stane, že budete mít opravdu smůlu, nebo bude mít jednoduše zaměstnanec věznice špatný den, bude nárokový balík zvážen přesně na povolený limit 5-ti kilogramů.

  Se zbytkem věcí v nárokovém balíku může být naloženo několika způsoby:
 • - Může je odsouzená osoba zaslat zpět
 • - Může si je odsouzená osoba uskladnit ve výstrojním skladu (pokud nepodléhají zkáze)
 • - Může je zaměstnance věznice se svolením odsouzené osoby vyhodit (rozumějte mnohdy sníst na svačinu nebo si dát ke kávě)

Seznam věcí v nárokovém balíku do vězení

Definuje jej vnitřní nařízení každé věznice, je s ním obeznámen nejen odsouzený, ale také odesílatel balíku do vězení. Omezení jsou četná a mnohdy i logická, protože příjímání určitého druhu zboží volně dostupného v civilním světě, je jednoduše nemožné z bezpečnostních důvodů, zdravotních důvodů a dalších obecně platných předpisů.

  Standardní věci v balíku do vězení
 • Tabákové výrobky (tabáky, cigarety, doutníky) - samozřejmostí jsou české kolky
 • Kuřácké potřeby (dutinky, papírky filtry) - není možné zasílat zapalovače
 • Čaj, Káva (sypaný čaj, rozpustný čaj, čaj v sáčcích, káva mletá, káva rozpustná, kávová zrna)
 • Trvanlivé suroviny (suché salámy, klobásy, konzervy, těstoviny, sušené maso)
 • Pochutiny (sladkosti, sušené ovoce, ořechy)
 • Instantní polévky
  Nestandardní věci v balíku do vězení (tyto nemusí v každé věznici být akceptovány)
 • Proteinové tyčinky, proteinové koktejly
 • Výběrové suroviny (prosciutto crudo, Schwarzwaldská šunka)
 • Vitamíny v tabletách, vitamíny v kapslích
 • Sýry (korbáčiny, aj...)
 • Instantní pokrmy (rizota, hotová jídla)

Nárokový balík může obsahovat vše, co samostatně obsahují hygienické balíky, kilové balíky a v mnohých případech i civilní balíky

Sortiment tedy vybírejte s ohledem na informace, které vám poskytne samotná blízká osoba a například tabáky a kuřácké potřeby můžete rovnou nakoupit v našem e-shopu

Fakticky dochází ze strany zaměstnanců věznice k mírné, střední i vysoké toleranci toho, co shledají z obsahu nárokového balíku v souladu s nařízením a co naopak v rozporu. Opět to záleží jednak na konkrétním zaměstnanci a jednak na samotném odsouzeném a jeho již zmiňované „vizitce“ v očích věznice a konkrétních zaměstnanců. To znamená, že se klidně může stát, že „omylem“ bude označena proteinová tyčinka pro sportujícího kulturistu ve vězení označena za musli tyčinku. A že káva ve sklenici bude tolerována, i přesto, že by měla být přesypána do mikrotenových sáčků a to z bezpečnostních důvodů.

Nenárokový dvou kilových (hygienický balík)

hygienický balík do vězení

Formálně funguje tak, že každá odsouzená osoba, která zároveň splní podmínky pro přijetí hygienického balíku, může v rozmezí jednoho vyhodnocovacího období (jedná se o období, kdy odsouzený plní tzv. program zacházení – resocializační program – kdy tento je vyhodnocován 1 krát za 2 měsíce, 1 krát za 3 měsíce, 1 krát za 6 měsíců a to podle toho v jak přísném režimu střežení je vaše blízká osoba)

  Doplňující podmínky pro možnost přijetí hygienického balíku
 • Odsouzená osoba nesmí v daném období přijmout žádné finanční prostředky prostřednictvím osobního účtu, vedeného vězeňskou službou na jméno odsouzené osoby (vyjímaje finančních prostředků, které poskytuje samotná vězeňská služba z vlastních zdrojů v konkrétní výši a to za účelem nákupu věcí základní potřeby)
 • Odsouzená osoba nesmí být zaměstnána (z čehož by jí plynul příjem ze mzdy/platu) převzít nenárokový hygienický balík se základními hygienickými potřebami.

Fakticky funguje tak, že je proces velmi podobný, ne-li stejný, jako proces při přijímání nárokového balíku do hmotnosti 5 kilogramů.

  Rozdíl je v několika detailech:
 • - v nákupní ceně tzv. hygienické balíčenky oproti ceně tzv. nárokové balíčenky.
 • - v hygienickém balíku opravdu zasílejte pouze hygienické zboží a drogerii (v tomto případě opravdu nelze zaměnit proteinovou tyčinku za sprchový gel).

Seznam věcí v hygienickém balíku do vězení

 • Sprchové gely
 • Sprchové šampóny
 • Mýdla
 • Mycí houby / žínky - ne všude je vydávají za standard
 • Zubní hygiena (zubní pasty, zubní kartáčky, zubní nitě, mezizubní kartáčky aj..)
 • Holící potřeby (gely / krémy na holení, žiletky, krémy po holení, holící štětky) - vše bez alkoholu a bez tlakových lahví
 • Prací prášky a gely (sypké, gely, kapsle)

Civilní balík

civilní balík do vězení

Tzv. "civilní balíčenka" má svá specifika i omezení, především byste se měli vyvarovat oblečení, které nevyhovuje vnitřním předpisům, mnohdy se jedná o oděv s kapucemi, oděv s límečky, oděv s hanlivými nebo rasově motivovanými urážkami, oděv s urážlivou tématikou vůči vězeňské službě, nebo jiným státním a politickým organizacím. Stejně tak nejsou povoleny jeansy, či polobotky, které by odsouzené osobě na vycházkovém dvoře mohl leckdo závidět a rovnou mu je v přímém přenosu vyzout a pokládat je za své.

Po kontrole balíku (mnohdy jsou v oděvech všívány kontrabanty, čehož se vyvarujte stejně, jako zasílání nepovoleného sortimentu v nárokových balících) a přijetí civilního oděvu, by měl být (ovšem mnohdy není) učiněn zápis a porovnání množství a sortimentu osobních věcí odsouzené osoby a to v osobní kartě odsouzené osoby, kterou disponuje kartotéka v každé kanceláři vychovatele jednotlivých oddílů / oddělení. Tento akt by se měl dít z několika důvodů:

 • - Jednak proto, aby odsouzení skutečně dodržovali stanovená omezení v počtu (kusech) jednotlivých osobních věcí (což zpravidla nikdy nedělají).
 • - Jednak také proto, aby se zamezilo prodeji, výměně, krádežím civilních věcí a věcí osobní potřeby ze strany jedné odsouzené osoby vůči druhé.

Seznam věcí v civilním balíku do vězení

 • Pantofle (přezůvky) - nejlépe gumové, bez ocelových spon
 • Sportovní obuv (tenisky/botasky)
 • Civilní trička s krátkým a dlouhým rukávem - bez límečků
 • Teplákové soupravy - bez kapucí
 • Kraťasy
 • Ručníky / Osušky
 • Spodní prádlo / Ponožky
 • Rukavice na cvičení - nebývá standardně povolováno
 • Zimní čepice / rukavice
 • Sluneční brýle
 • Hodinky
 • Kilový balík do vězení

  kilový balík do vězení

  Slangový a zažitý název balíku, který obsahuje knihy, tiskoviny, psací potřeby a jiné povolené předměty, jako například karty, kostky a další sortiment, který zpříjemňuje dlouhé chvíle vězněným osobám za vězeňskou zdí.

  Sami nevíme, kde se vzal název kilový balík, protože hmotnost tohoto balíku není nikterak omezena vnitřním řádem, spíš je omezena kapacitou osobní skříňky odsouzené osoby, jenž má v rámci dodržování vnitřních předpisů, uchovávat své osobní věci výhradně ve své osobní skříňce.

  V důsledku si prostřednictvím kilových balíků nechávají například vězněné osoby zasílat i soudní spisy, na které se vztahuje vyjímka z výše uvedených omezení, kdy na nezbytně nutnou dobu, je vězeň oprávněn ke studiu vlastních spisových materiálů, i kdyby mu je před věznici přivezla plná dodávka, případně mu je přivezli na kolečkách. Množství spisového materiálu závisí na tom, jak moc „šikovný“ byl ten který odsouzený ve svém počínání na svobodě.

  Realita je taková, že žádný odsouzený (vyjímaje těch, kteří jsou skutečně odkázáni na nejnutnější věci osobní potřeby ze strany věznice) si nevystačí pouze s prostorem své osobní skříňky, a proto využívají různé další prostory ve vlastních celách i ve společných prostorách. Benevolence zaměstnanců věznice je přímo úměrné reputaci konkrétního odsouzeného / odsouzené nebo celkového obrazu oddělení / oddílu, na kterém je odsouzená osoba umístěna. Existují lepší, ale i horší oddělení / oddíly.

  Další část reality je taková, že jen zřídka se stane, že by odsouzené osobě nebylo předáno vše (za předpokladu splnění bezpečnostních předpisů), co bylo součástí kilového balíku zaslaného odsouzené osobě do vězení. Samozřejmě zde platí stejná doporučení, abyste byli při dodržování hmotnosti, která však není stanovena, byli rozumní a raději poslali kilovek více, než-li poslali jednu 10-ti kilovou kilovku, která by rozčílila především onoho dozorce, který ji musí přenést do výdejního místa.

  Seznam věcí v kilovém balíku do vězení

  • Noviny, časopisy, knihy, křížovky, sudoku, aj...
  • Karty, kostky, deskové hry - deskové hry jsou problematické a potřebují speciální povolení
  • Psací potřeby (poznámkové bloky, sešity, tužky, prupisky, pastelky
  • Poštovní známky
  • Kopie soudních spisů
  • Kreslící potřeby (tuže, štětce, pastely, pastelky aj..) - tuže a štětce jsou problematické a potřebují speciální povolení
  • Fotografie, kalendáře

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články