V ČFTI jsme specialisté na daňovou problematiku v oblasti intrakomunitárního dodání / pořízení zboží z JČS

Dodání zboží z nebo do jiného členského státu

Provádíme analýzu intrakomunitárního dodání v řetězových dodávkách zboží. Identifikujeme daňové subjekty povinné k dani z přidané hodnoty , případně spotřební daně. Připravujeme podklady pro státní správu i výkonou moc.

V čfti poskytujeme analýzu soudního řízení

Zmapujeme podstatné aspekty protistrany, zajistíme relevantní podklady pro následnou strategii

V čfti se zajímáme o spravedlnost a pravdu v její absolutní podstatě.

Jsme schopni a ochotni pozorovat a poslouchat lidské příběhy, které se mnohdy jeví neuvěřitelně a v rozporu se "skutečným" stavem věci.

Jsme schopni ignorovat formální i objektivní výsledky v dosavadním řešení vziklé situace a to v kontextu všech souvislostí logicky utvářející celek, společně se subjektivním úhlem pohledu zúčastněných stran.

V čfti jsme již přivykli skutečnostem, které se zdají býti jasné, nicméně sofistikovanost viníků je mnohdy velmi vysoká, a proto je nutné dbát na komplexní informace a ověřitelné skutečnosti.

Mnohdy se nám stává, že z původní oběti vzniklého problému se stává samotný viník, který je vybaven schopnostmi a dovednostmi, které dokáží zmanipulovat nebo ohnout skutečnosti , které by osvětlily vzniklou situaci.

V čfti pomáháme docílit satisfakce pro naše Klienty.

Jsme schopni využít všech dostupných nástrojů k vytvoření podmínek pro dosažení satisfakce. V čfti známe emocionální pohnutky, které jednotlivce i skupiny vedou k žádostem o satisfakci.

Známe pocity, které v člověku vyvolá zrada, zklamání, prolomení únosných hranic, a proto našim Klientům dopřáváme pocit zadostiučenění tam, kde selhává standardizovaný a mnohdy zcela nefunkční systém.

V čfti jsme specialisté na trestní právo v souvislosti s daňovou trestnou činností

Daň z přidané hodnoty v trestním právu

Jsme schopni využít všech dostupných nástrojů k dosažení nejlepšího výsledku. Nicméně je nutné se připravit na velmi reálnou hrozbu, kterou je výkon trestu odnětí svobody. V následujících článcích se můžete seznámit s reálnou prací v ČFTI, ale také s reálnou ignorací výkonné moci ke všem objektivním skutečnostem, které byly v přípravném řízení nebo u hlavního líčení zajištěny a předloženy.

Podobné články