Kdo má nárok na bezplatného advokáta a jaké podmínky musí splnit??

Nárok na bezplatého advokáta má každá fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně osvědčí, že si advokáta / právníka nemůže dovolit platit z vlastních zdrojů a to s ohledem na tíživou životní situaci.

Nárok na bezplatného advokáta musí osoba prokázat doklady / dokumenty vypovídajících o reálém stavu finanční situace.

Jak požádat o bezplatného advokáta??

Požádat o bezplatného advokáta můžete dvěma způsoby a to:

 • U Advokátní Komory České republiky - více informací Zde
 • U Konkrétního soudu, který v dotčené věci rozhoduje, či rozhodovat bude. - více informací Zde

Nárok na bezplatného advokáta u soudu lze uplatňovat i zpětně po pravomocném rozsudku soudu.

Nárok na bezplatného advokáta ex offo LZE uplatňovat před zahájením soudního řízení i v průběhu soudního řízení.

Dokumenty / Doklady nutné k prokázání nároku na advokáta zdarma v žádosti u Advokátní Komory jsou následující:

 • a) prohlášení o plné svéprávnosti žadatele
 • b) prohlášení, že výše čistého příjmu za posledních 6 měsíců žadatele, nepřesáhl trojnásobek výše existenčního minima.
 • c) prohlášení, že žadatele v dotčené věci nezastupuje žádná jiná osoba (advokát/právník)
 • d) potvrzení o uhrazení správního poplatku ve výši 100,- při podání žádosti. (Příjemce: Advokátní komora České republiky) - poštovní stvrzenka, výpis z bankovního účtu
 • e) řádně vyplněná a odeslaná žádost o právní poradu nebo právní službu zdarma k Advokátní Komoře.

Vzory žádostí směrované k Advokátní komoře naleznete Zde

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Dokumenty / Doklady nutné k prokázání nároku na bezplatného advokáta, či advokáta za sníženou odměnu v žádosti u Soudu jsou následující:
 • a) čestné prohlášení, zda vlastníte či nevlastníte movitý či nemovitý majetek
 • c) potvrzení zaměstnavatele (pakliže jste zaměstnán), jaký je Váš výdělek a stav Vašich závazků formou srážek ze mzdy.
 • d) sdělení, zda máte nějaké exekuce (doložit případně písemnou kopii výkonu rozhodnutí)
 • e) sdělení kde jste naposledy pracoval (pakliže jste v tuto chvíli nezaměstnán) a jaký byl Váš měsíční příjem
 • f) sdělení, zda máte nějakou vyživovací povinnost a v jaké výši
 • g) sdělení, zda a u kterého bankovního ústavu máte veden jakýkoli účet ( V kladném případě výpis z tohoto účtu za posledních 6 měsíců )
 • h) řádně vyplněná a odeslaná žádost o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu

Vzor žádosti směrované k soudu naleznete Zde

Vzor Kompletního prohlášení žadatele o bezplatného advokáta u advokátní komory naleznete ZDE

Vzor čestného prohlášení a sdělení žadatele k žádosti o bezplatnou obhajobu u soudu naleznete ZDE

Podobné články