Jak funguje ex-offo ?? Kdo ho platí a jaké (NE)podává pracovní výkony??

Advokát ex-offo, který je ustanoven soudem při nutné obhajobě , by měl fungovat naprosto totožně, jako advokát, kterého by ste si případně zvolili sami. Ovšem realita je bohužel jiná.

Vlivem vaší neochoty, nebo neschopnosti si advokáta hradit přímo z vlastních zdrojů, existuje zákonná možnost ustanovit advokáta z moci úřední, avšak pouze v případě, kdy jsou zároveň splněny podmínky nutné obhajoby. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že advokát ex-offo dostává proplaceny právní úkony, které provedl v průběhu obhajoby klienta na základě žádosti k patřičnému soudu a to až PO ukončení celého trestního řízení.

Advokát ex offo

Mějte tedy na paměti, že na advokáta ex-offo můžete a musíte mít stejné nároky, jako by jste si jej platili přímě. A advokát ex-offo by měl stejně tak hájit zájmy klienta a to dokonce před zájmy svými.

Platba za služby advokáta ex-offo, kterou stát následně vyplatí advokátovi, se ve Vašem životě promítne jako závazek vůči státu a to v případě,že budete uznáni vinnými, což se stává v drtivé většině případů.

Pakliže nezaplatíte, nebo si nedomluvíte splátkový kalendář u konkrétního soudu, který advokáta ex-offo ustanovil, tak soud postoupí pohledávku za Vaší osobou okresnímu soudu v místě Vašeho trvalého bydliště, tento okresní soud rozhodne o zahájení exekuce výkonem rozhodnutí a přidělí exekuci konkrétnímu exekutorovi.

Potřebujete advokáta?

Obraťte se na nás!

Advokát ex offo nikdy nebude pracovat tak kvalitně, jako advokát placený. Naopak advokát ex offo má své peníze jisté a to bez ohledu na to, jestli odvedl práci dobře nebo špatně. Stejně tak advokáta ex offo zaplatíte, pokud vás soud uzná vinnými.

Obhájce ex offo v drtivé většině trestní řízení prohraje. Nejde mu o výsledek, ani o vaši svobodu nebo život, jde mu jen o jisté peníze. Proto zvažte, zda-li neinvestovat do advokáta na plnou moc.

Podobné články