Jak funguje ex-offo ?? Kdo ho platí a jaké (NE)podává pracovní výkony??

Advokát ex-offo, který je ustanoven soudem při nutné obhajobě , by měl fungovat naprosto totožně, jako advokát, kterého byste si případně zvolili sami. Ovšem realita je bohužel jiná.

Vlivem vaší neochoty, nebo neschopnosti si advokáta hradit přímo z vlastních zdrojů, existuje zákonná možnost ustanovit advokáta z moci úřední, avšak pouze v případě, kdy jsou zároveň splněny podmínky nutné obhajoby. Zásadní rozdíl spočívá v tom, že advokát ex-offo dostává proplaceny právní úkony, které provedl v průběhu obhajoby klienta na základě žádosti k patřičnému soudu a to až PO ukončení celého trestního řízení.

Mějte tedy na paměti, že na advokáta ex-offo můžete a musíte mít stejné nároky, jako by jste si jej platili přímě. A advokát ex-offo by měl stejně tak hájit zájmy klienta a to dokonce před zájmy svými.

Platba za služby advokáta ex-offo, kterou stát následně vyplatí advokátovi, se ve Vašem životě promítne jako závazek vůči státu a to v případě,že budete uznáni vinnými, což se stává v drtivé většině případů.

Pakliže nezaplatíte, nebo si nedomluvíte splátkový kalendář u konkrétního soudu, který advokáta ex-offo ustanovil, tak soud postoupí pohledávku za Vaší osobou okresnímu soudu v místě Vašeho trvalého bydliště, tento okresní soud rozhodne o zahájení exekuce výkonem rozhodnutí a přidělí exekuci konkrétnímu exekutorovi.

Potřebujete advokáta?

Obraťte se na nás!
Advokát ex offo

Advokát ex offo nikdy nebude pracovat tak kvalitně, jako advokát placený. Naopak advokát ex offo má své peníze jisté a to bez ohledu na to, jestli odvedl práci dobře nebo špatně. Stejně tak advokáta ex offo zaplatíte, pokud vás soud uzná vinnými.

Obhájce ex offo v drtivé většině trestní řízení prohraje. Nejde mu o výsledek, ani o vaši svobodu nebo život, jde mu jen o jisté peníze. Proto zvažte, zda-li neinvestovat do advokáta na plnou moc.

Podobné články