Důsledky nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody, které Vás čekají.

Podle zákona je trest za nenastoupení do výkonu trestu 6 měsíců až 3 roky. Jedná se o trestný čin maření úředního rozhodnutí

Formální důsledky nenastoupení výkonu trestu

Jaké jsou důsledky nenastoupení trestu
  • Pakliže odsouzená osoba nenastoupí výkon trestu, vydá soud příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody a pověří tímto úkonem PČR, která se pokusí lokalizovat odsouzenou osobou prostřednictvím nejbližšího okolí a místa faktického pobytu.
  • V případě, že má PČR či soud informace , které vyvolávají opodstatněnou obavu, že odsouzená osoba uprchla do zahraničí, podá soud podnět k vydání evropského zatýkacího rozkazu.

Faktické důsledky nenastoupení výkonu trestu

  • Trestní zákoník v platném znění (r. 2020) považuje v tuto chvíli nenastoupení do výkonu trestu jako trestný čin maření úředního rozhodnutí. Hrozí tedy další trest, který se vám přičte k již trestu uloženému.
  • Nenastoupení výkonu trestu má negativní dopady na odsouzenou osobu v rámci výkonu trestu odnětí svobody (k němuž nakonec vždy dojde) a to v souvislosti s pracovním zařazením na tzv. nestřežené pracoviště, které odsouzené osobě skýtá možnost přerušení výkonu trestu, jakožto nejvyšší možné formy kázeňské odměny. Ovšem ani tato skutečnost není překážkou.
  • Nenastoupení výkonu trestu má negativní dopady na odsouzenou osobu v rámci řízení o podmíněném propuštění. Soudy více, či méně pohlížejí na tento typ provinění, který snižuje sebereflexní prvky u odsouzené osoby, které považuje soud za důležitý projev osobnostních rysů. Ovšem ani toto není klíčovou, ani zákonnou podmínkou pro podmíněné propuštění.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.