Trestný čin krácení daně

Pokud přemýšlíte, či se již dokonce podílíte na krácení daní a to s přímým úmyslem, nebo jste "pouze" součástí rětězce a je vám garantováno, že vše bude v pořádku, tak nebude a v obou případech se jedná o trestný čin. Když vám nebude prokázán váš úmysl, bude vám prokázána vaše nedbalost. Jestli vám nebude prokázána vaše přímá a vědomá účast, bude vám prokázána své-právnost a povinnost znát příslušné ustanovení daňového řádu. Tak, či onak, přípravte se s nějvětší pravděpodobností na přímý výkon trestu.

Daňové úniky jsou tedy úmyslné nebo nedbalostní

Úmysl spočívá v předem připraveném plánu, jak docíli obohacení sebe sama v důsledku získání prospěchu na úkor státního rozpočtu. Většinou se jedná o daň z přidané hodnoty nebo spotřební daň. A děje se to dvěma způsoby.

 • Situace, kdy bude povinný subjekt žádat po finančním úřadu nadměrný odpočet, který "vznikne" při nákupu zboží v tuzemsku (s platbou DPH dodavateli) s plněním v zahraničí a tedy nárok na vrácení DPH, které dodavateli povinný subjekt zaplatil. Tedy se povinný subjekt dopustí trestného činu neoprávněné žádost o tzv. vratku daní.
 • Situace, kdy povinný subjekt pořídí zboží ze zahraničí (většinou členského státu EU) bez DPH a s následným plněním v tuzemsku, kdy dostane povinný subjekt DPH zaplaceno od svého odběratele, ale následně svou povinnost odvést DPH ve prospěch finančních úřad nesplní. Tedy se povinný subjekt neplacením nebo zkrácením daní dopustí trestného činu.

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Specifické podmínky ukládání souhrnného nebo úhrnného trestu při daňových podvodech

Tato situace již překvapila nejednoho neznalého daňového podvodníka.

Velmi dobrou pozornost věnujte okamžiku posuzování daňové trestné činnosti v souvislosti s ukládáním dle ust.§ 43 tr. zákoníků ve věci souhrnného nebo úhrnného trestu, abyste nebyli velmi nemile překvapeni. Je důležité pochopit, že krácení daní má jednu specifickou, ale velmi podstatnou odlišnost.

A to určení data spáchání trestného činu daňového úniku. PAMATUJTE, že se neposuzuje, kdy jste začali obchodovat a tedy krátit daň, ale naopak se posuzuje, kdy jste provedli POSLEDNÍ OBCHODNÍ TRANSAKCI

Při posuzování, zda-li v rozsudku za krácení daní dojde k uložení souhrného trestu a tedy trestu mírnějšího, je nejvýznamnějším okamžikem skutečnost, jestli jste po prvo-instančním rozsudku , uskutečníli byť jeden jediný další obchod, pokud ano, tak máte velký problém a k uložení souhrnného trestu nedojde.

Dojde k uložení úhrného trestu, což v praxi znamená, že následný skutek se bude posuzovat samostatně a to v konečném důsledku bude znamenat, že k již uloženému trestu se vám PŘIPOČTĚ trest další.

Pro příklad můžeme uvést, že jste krátili daně u dvou a více subjektů ve velkém rozsahu, což znamená, že jste ohroženi sazbou 5 - 10 let

V prvním případě jste byli odsouzení k trestu 6 let, v druhém případě jste byli odsouzeni k trestu 7 let, tak dohromady (úhrně) dostanete 13 let. Ovšem novela trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. s účinností od 1.10.2020 hovoří v § 39 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který by vás mohl, ale nemusel zachránit.

Pokud čelíte trestnímu stíhání za krácení daní a domníváte se, že další vaše případné daňové podvody (na jiných firmách, společnostech) spadnou pod stůl a OČTŘ je nebudou řešit, protože jste ji začali páchat před vynesením onoho prvo-instančího rozsudku, ale byť jediný poslední obchod jste udělali po vynesením prvo-instančního rozsudku, jste na velkém omylu.

Sazby za krácení daní se pohybují dle rozsahu způsobené škody

Novela trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. s účinností od 1.10.2020

 • a) Škoda vyššího rozsahu - 100.000 a výše = trest 6 měsíců až 3 roky
 • b) Škoda značného rozsahu - 1.000.000 a výše,- = trest 2 roky až 8 let
 • c) Škoda velkého rozsahu - 10.000.000 a výše = trest 5 let až 10 let
 • d) Velmi specifický případ nastane, pokud budete daňové úniky páchat jako organizovaná skupina, nebo zločinecká skupina, či v jejich prospěch. V takovým případě můžete být "odměněni" až 13 lety a 6-ti měsíci.

Dovolíme si poukázat na několik faktických skutečností, které vám pomohou zbavit se mylných představ, které se vám budou snažit namluvit vyšetřující orgány.

 • Osoba, která byla doposud bezúhonná, či osoba, která není označena za recidivistu, ani organizátora trestné činnosti, či účastníkem zločinecké skupiny, bude pravděpodobně dotčena trestem dosahujícího maximálně 1/2 horní sazby.

   To tedy znamená:
  • a) Při škodě do 1 milionu - max. 2 roky (Reálně tedy trest podmíněný s odkladem na zkušební dobu X let)
  • b) Při škodě do 10 milionu - max. 6 let ( Reálně nepodmíněný trest)
  • c) Při škodě nad 10 milionu - max. 7,5 roku ( Reálně nepodmíněný trest)

 • V případě uložení nepodíněného trestu, jakožto prvo-trestané i prvo-vězněné osobě, je v drtivé většině případů využito institutu podmíněného propuštění. A to po odpykání alespoň poloviny trestu. POZOR: Nově vyšla v platnost novela trestního zákoníku, což znamená , že PRVO-VĚZNĚNÁ osoba i za zvlášť závažný zločin hospodářského charakteru bude moci požádat o podmíněné propuštění PO 1 / 3 t r e s t u..

  Ovšem pouze za předpokladu, že se nejedná o člena organizované či zločinecké skupiny , či nevykonával tuto činnosti VE PROSPĚCH organizované či zločinecké skupiny. Alfou a omegou tedy bude vyvarovat se ustanovení trestního zákoníku o organizované skupině, či zločinecké skupině. Což samozřejmě OČTŘ velmi dobře vědí a učiní maximum možného, aby dotčená ustanovení uhájili

   To znamená, že v přímém výkonu budete (v případě splnění všech podmínek):
  • b) Při škodě do 10 milionu - 2 až 3 roky výkonu trestu odnětí svobody
  • c) Při škodě nad 10 milionu - 2 roky a 5 měsíců až 3 roky a 9 měsíců výkonu trestu odnětí svobody

  Nejčastější tresty za daňové úniky a daňové podvody

  Většinou se jedná o kombinaci různých trestů, které ve výroku rozsudku za krácení daní vynese předseda trestního senátu. Je vhodné poukázat, že například zákaz činnost, který je udělen souběžně s přímým výkonem trestu odnětí svobody, začíná "běžet" až od okamžiku propuštění na svobodu, tudíž doba strávená ve výkonu trestu se do zákazu činnosti nezapočítává.