Advokát / právník ex-offo ustanovený soudem. Ceny, seznamy, žádosti, stížnosti.

Ex offo je problém, znamená to, že nemáte dostatek finančních prostředků, abyste si mohli zajistit advokáta na plnou moc, nebo už jste rezignovali na vlastní obhajobu, nebo už jste všechny peníze za placeného advokáta utratili, ale bez výsledku. Každopádně, pokud se seznamujete s významem ex offo, připravte se v drtivé většině na prohru v soudním řízení, ve kterém vám bude obhájce ex offo zastupovat.

Význam ex offo je formálně takový, že se jedná o splnění podmínky pro spravedlivý proces obviněného nebo obžalovaného v soudním řízení. Je to však pouze alibismus státu, který svým ustanovením vytváří práci pro obhájce / advokáty, kteří v praxi odvedou minimum nutného pro obhajobu klienta a mnohdy ani to ne a dostanou zaplacenu stanovenou cenu, bez ohledu na kvalitu obhajoby.

Pakliže zákon stanoví, že obviněný, obžalovaný spáchal trestný čin, který v přípravném řízení nebo v řízení před soudem vyžaduje nutnou obhajobu prostřednictvím advokáta a obviněný nebo obžalovaný si jej nezvolí sám, tak soud na základě usnesení ustanoví advokátního zástupce formou ex offo

Definice Advokát / Právník / Obhájce ex-offo

Advokát ex offo

Advokát / Právník ex-offo je jakákoli fyzická osoba - podnikatel, která je registrována v ČAK – Česká advokátní komora a která je zároveň registrována u okresního soud v místě působnosti/sídla advokáta poskytujícího služby ex-offo a to pro účely zákonem stanovené a nutné obhajoby v případech trestných činů, které se staly v konkrétní místě na území ČR.

Takovýto advokát / právník ex-offo není nikterak vyhodnocován, zda-li je dobrý , či špatný, zda-li bude hájit zájmy Klienta nebo upřednostňovat zájmy své. Zda-li provede úkony zodpovědně, zda-li se bude účastnit všech nezbytných úkonů , či nikoli.

Jediným podstatným rozdílem ve vztahu mezi platícím Klientem, který si advokátního zástupce zvolil na plnou moc a hradí náklady na obhajobu přímě z vlastních zdrojů a může si advokátního zástupce vybrat s ohledem na vlastní finanční možnosti a na základě referencí, či zkušeností a vztahem mezi (Ne) platícím Klientem, kterému byl advokát ex-offo přidělen/ustanoven soudem JE TEN, že platící Klient platí předem a v celém průběhu soudního řízení a pro advokáta je zdrojem okamžitých příjmů a zároveň cílem manipulací, fabulací a sekundárních servisů, které nemají žádný reálný základ a to vše za účelem co nejvyššího finančního profitu pro advokátního zástupce.

Oproti tomu (Ne) platící Klient ,kterému byl advokát / právník ex-offo ustanoven, jehož služby jsou propláceny prostřednictvím státu PO SKONČENÍ celého trestního řízení k rukám dotčeného advokátního zástupce, zaplatí Klient odměnu adavokáta na základě stanovené povinností, pakliže je pravomocně uznán vinným.

Vlivem tohoto způsobu proplácení odměny advokáta ex offo je advokátovi SEBRÁNA, v důsledku kontrolního mechanismu soudu , možnost manipulovat s Klientem a musí vykazovat a nechat si proplácet skutečně učiněné úkony nutné obhajoby a to prostřednictvím podání žádosti k dotčenému soudu o proplacení nákladů spojených s obhajobou Klienta, které však soud může v konečném důsledku snížit nebo dokonce odmítnout proplatit.

Klient má naprosto stejné právo na Kvalitní a Dobře odvedenou práci advokátního zástupce v dotčeném trestním řízení, bez ohledu na skutečnost, zda-li si zvolil advokáta na plnou moc nebo mu / ji byl advokát ustanoven soudem ex offo v případech nutné obhajoby.

Což se BOHUŽEL v praxi stává velmi zřídka.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.

Příkladová definice tabulkových odměn (advokátní tarif) stanovených podle vyhlášky. č. 177/96 Sb., ve znění vyhlášky. č. 486/2012 Sb. Advokát ex offo cena

Advokát / Právník ex-offo - CENA úkonů:

DOPORUČUJEME po prvotním setkání s právníkem / advokátem ex-offo, vyžádat si sdělení o konkrétní výši odměn dle advokátního tarifu ve Vaší věci, tak budete mít přehled o tom, kolik Vás obhájce ex-offo bude stát.

Poznámka: Zastropování výše advokátního tarifu je 5.000,- , dle náročnosti případu Tzn.

 • Přečin = Nejnižší náročnost = Nejlevnější
 • Zločin = Střední náročnost = Průměrná cena
 • Zvlášť závažný zločin = Nejvyšší náročnost = Nejdražší

Poznámka: Stejně tak je ze zákona advokátní tarif u obhájce / právníka utanoveného formou ex-offo snížen o 20 %, což může být a mnohdy je DALŠÍM DŮVODEM NEKVALITNÍHO PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ

 • za první poradu s Klientem včetně převzetí a přípravy obhajoby
- § 11 odst. 1 písm. b) - Cena 1.840,- Kč ( To je okamžik, kdy se s advokátem ex-offo uvidíte poprvé, poté co jej ustanovil soud )
 • za další poradu s Klientem přesahující jednu hodinu
- § 11 odst. 1 písm. c) AT - advokátní tarif ( 7 - počet hodin KRÁT 1.840,- ) - Cena 12.880,- Kč ( To jsou okamžiky, kdy se vidíte s advokátem ex offo opakovaně )
 • za účast při vyšetřovacích úkonech
- § 11 odst. 1 písm. e) AT ( 13 KRÁT 1.840,- ) Cena 23.920,- Kč ( To je okamžik, kdy je advokát ex-offo přítomen nebo nepříomen u úkonů - například výslechy svědků, rekognice aj... V praxi tedy každá hodina úkonu, kdy sedí ve vyšetřovací místnosti a nepřítomně přikyvuje)
 • za prostudování spisu při skončení vyšetřování
- § 11 odst. 1 písm. f) AT ( 2 KRÁT 1.840,- ) Cena 3.680,- Kč ( To je okamžik, kdy by měl advokát ex-offo pečlivě prostudovat vyšetřovací spis a hledat argumenty k Vaší obhajobě - Domníváte se , že dvě hodiny, které si obhájce ex-offo v tomto případě vyúčtoval je dostatečný čas?? V trestní věci, ve které byl Klient ohrožen sazbou 5-10 let odnětí svobody.)
 • za účast na jednání před soudem
- § 11 odst. 1 písm. g) AT ( 2 KRÁT 1.840,-) Cena 3.680,- Kč ( To jsou okamžiky, kdy advokát ex-offo navšítíví soudní místnost, ve které většinou nezaujatě sedí a hloupě přikyvuje )
 • za sepis stížnosti do vyloučení věci
( písemný podklad, který advokát ex offo připraví a adresuje příslušné instituci) - § 11 odst. 2 písm. d) AT ( 1 KRÁT 920,-) Cena 920,- Kč ( To je okamžik, kdy advokát ex offo vytvoří písemný podkladu, běžné podání)
 • režijní paušál advokát ex offo
- § 13 odst. 3 AT ( 27 KRÁT 300,- ) Cena 8.100,- Kč
 • náhrada za promeškaný čas advokáta ex offo
- § 14 odst. 1 písm. a) AT ( 1 KRÁT 3.000,- ) Cena 3.000,- Kč - § 14 odst. 1 písm. b) AT ( 1 KRÁT 300,- ) Cena 300,- Kč
 • cestovní výdaje advokáta ex offo
- § 13 odst. 4 AT Cena 8.006,- Kč ( Náklady na dopravu k vyšetřovacím úkonům a k soudnímu líčení )
 • Cena Celkem za právní služby poskytované advokátem ex offo = 67.246,- Kč

Tato kalkulace byla provedena v souvislosti s účastní advokáta ex-offo v trestní věci zvlášť závažného zločinu. A to od převzetí obhajoby do vynesení prvo-instančního rozsudku. Bez podaných opravných prostředků a mimořádných opravných prostředků (Odvolání, Dovolání, Ústavní stížnost). V takovém případě se cena dále zvyšuje v souvislosti s účastní advokáta u odvolacího řízení, podání písemného odvolání, dalšíh cestovních nákladů aj.

Platba za advokáta ex offo se provádí PO SKONČENÍ celého trestního řízení a to na základě vyhotovené a zaslané žádosti ze strany advokáta, který Vás zastupoval a to s konečnou kalkulací nákladů k dotčenému soudu, který advokáta ex offo ustanovil. Soud následně posoudí opodstatněnost žádosti a může nebo nemusí rozporovat kalkulaci nákladů na obhajobu ex offo, kterou dotčený advokát vyhotovil. Soud vyhodnotí opodstatněnost a následně zašle finanční prostředky na bankovní účet advokáta.

Pakliže je obžalovaný uznán vinným, tak následně prvoinstanční soud vyzve pravomocně odsouzenou osobu k úhradě nákladů na obhajobu a to usnesením o stanovení povinnosti uhradit náklady na obhajobu

Adokáti ex offo

Proces ustanovování advokátů / právníků ex-offo v praxi
znamená, že dotčený prominentní advokát je umístěn v určitém seznamu poskytovatelů služeb ex-offo na určitém místě většinou v abecedním seznamu. Kontaktování ostatních advokátů, který jsou registrováni k poskytování právních služeb ex offo, umístěných v pořadníku NAD prominentním advokátem, se mnohdy realizuje v nejméně vhodnou dobu a v nejnutnější (minimální) míře a pakliže konkrétní advokáti ,umístění v pořadníků NAD prominentním advokátem, nereflektují na požadavky soudu ( většinou telefonického charakteru – v trestním řízení mnohdy začínají činit úkony orgány činné v trestním řízení v kterýkoli okamžik během dne ), tak soudní zřízenec – většinou vyšší soudní úředník , postupuje seznamem / pořadníkem tak dlouho, až narazí na požadovanou personu – prominentního advokáta a ten je kupodivu ve kterýkoli okamžik dostupný a připravený pomoci nastolit spravedlnost, samozřejmě v kooperaci s příslušnými orgány.

A to za předem stanovenou jistotu finančních zdrojů, které stát uhradí. Ovšem již zmíněná maximalizace profitu pro advokátního zástupce je zastropována a snižována kontrolními orgány. Což v dotčeném právním zastoupení má zásadní význam a to v Kvalitě Odvedené Práce konkrétního advokáta

Naprosto standardizovaným postupem je, že prominentní advokát zaštítí svým jménem nutnou obhajobu ex-offo, ale následně formou Substituční plné moci zmocňuje své mnohem méně kvalifikované a kompetentní podřízené / koncipienty k nutným a především časově náročným úkonům, kterých se nemusí ustanovený advokát ex offo účastnit osobně , stejně tak se v praxi zcela běžně stává, že dotčený prominentní advokát má toliko drzosti, že nemá ani potřebu se účastnit Hlavního líčeni v trestním řízení. Dokonce se zcela běžně stává, že se dotčený advokát neúčastní ani vyhlášení rozsudku jménem republiky.

Principielně systém obhajoby ex-offo funguje na bází SUBdodávek, jako v komerčním byznysu. Tzn. že významný hráč (dodavatel produktů / služeb ) vyhraje za předem stanovených podmínek a známých výsledků konkrétní výběrové řízení a následně rozdá subdodávky zboží a služeb méně významným fyzickým či právnických osobám.

V důsledku to znamená, že největší podíl na zisku má Prestižní advokát, (prestižní společnost) a následně NEPŘÍMOU úměrou dopadají finanční zdroje na níže postavené osoby v hierarchii, či struktuře.

Nepřímou úměrou máme namysli skutečnost, že zde nefunguje rovnice Hodně dobře odvedené práce = nejvyšší výdělek a naopak Málo špatně odvedené práce = nejnižší výdělek, ale funguje zde nepřímá úměra Žádná odvedená práce – Nejvyšší výdělek

Realita je bohužel taková , že platící Klient ať již formou přímé platby Klienta, či nepřímé platby Klienta prostřednictvím státu, dostává Klient dvě různé služby. Mnohdy navíc dvě stejně špatné služby.

A to přesto, že by měl být Klient ( ohrožen trestem odnětí svobody) v soudním řízení, stavěn na Roveň protistrany a měl by dostat nejlepší možné právní zastoupení , nikoli nejnižší nutné avšak za nejvyšší možnou cenu.

My v ČFTI jsme také právně vzdělaní a také máme potřebu zisku, avšak známe justiční systém a šetříme peníze tam, kde jsou vynakládány naprosto nadbytečným způsobem a naopak vysvětlíme a předložíme objektivní argumenty, které Klientovi v pravý okamžik předestřou přesný scénář výsledku soudního řízení.

Provádíme revize probíhajícího soudního řízení, připomínkujeme dosavadní stav a význam obhajoby Klienta ze strany advokátního zástupce , bez ohledu na skutečnost, zda-li je či není Klientem přímě financován nebo naopak přidělen formou ex-offo.

Pomůžeme Vám nastolit rovnocenný vztah mezi Vámi a Vašim advokátním zástupcem, zajistíme, aby obhajoba byla strategicky výhodná a založena na kvalitních podkladech, které budete prezentovat soudnímu senátu. A proto využíjte našeho servisu v oblasti trestního řízení a to především v oblasti hospodářské a majetkové trestné činnosti významného rozsahu

Nebo se můžete podívat, jak ve skutečnosti (NE) Funguje Ex-offo obhájce / advokát

Seznam advokátů ex offo a institucí, které seznamy advokátů ex offo spravují naleznete Zde
Získat advokáta ex offo můžete na základě žádosti o ustanovení advokáta ex offo. Žádost se podává písemnou formou k soudu, který vyzve obviněnou osobu usnesením, aby si zajistila pro trestní řízení obhájce na plnou moc nebo požádala o ustanovení advokáta ex offo v trestním řízení, kdy zákon stanovuje nutnou obhajobu.
Změnit advokáta ex offo můžete Stížností na advokáta / Vzdáním se advokáta
Potřebujete právní radu nebo právní službu zdarma před zahájením soudního řízení??Vzory žádostí o advokáta zdarma u Advokátní komory
Potřebujete požádat soud o bezplatnou obhajobu před či v průběhu soudního řízeni?? Vzory žádostí o bezplatnou obhajobu v trestním i civilním řízení u soudu

Podobné články