Žádost o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu - Vzor

Žádost byla sepsána na základě písemných požadavků Krajského soudu v Ostravě

Jan Novák (Žadatel)

Narozen:

Trvalé bydliště:

Doručovací adresa:

Id Datové schránky:

E-mail:

Telefon:

Krajský soud Ostrava

Havlíčkovo nábřeží 34

Ostrava 728 81

ŽÁDOST O BEZPLATNOU OBHAJOBU ČI OBHAJOBU ZA SNÍŽENOU ODMĚNU v trestní věci dle ust. § 33 odst. 2 zákona č. Zákon č. 141/1961 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

NEBO (nehodící se smažte)

ŽÁDOST O BEZPLATNOU OBHAJOBU ČI OBHAJOBU ZA SNÍŽENOU ODMĚNU v občansko právní věci dle ust. § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Vážený soude, V souvislosti se soudní řízení vedeným pod sp.zn. ………….. u Krajského soudu v Ostravě, Vás tímto žádám o bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu a to s odkazem na finanční situaci, kdy nejsem schopen / schopna hradit náklady na obhajobu v soudním řízení.

V souladu s ust. § 33 odst. 2 zákona č. Zákon č. 141/1961 Sb.Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) NEBO ( nehodící se smažte) v souladu s ust. § 30 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a s odkazem na veškeré listinné materiály, které připojuji k této žádosti formou příloh a to:

  • a) Čestné prohlášení o vlastnictví movitého či nemovitého majetku
  • b) potvrzení zaměstnavatele o výši mého aktuálního výdělku a stavu závazků formou srážek ze mzdy, které jsou vykonávány na základě výkonu rozhodnutí
  • c) sdělení o počtu a stavu vedených exekucí vůči mé osobě (Dokládám výpisem z Centrální evidence exekucí)
  • d) sdělení, kde jsem naposledy pracoval (poněvadž v tuto chvíli jsem nezaměstnán) a jaký byl můj měsíční příjem v předešlém zaměstnání
  • e) sdělení o počtu vyživovacích povinností a výše jednotlivých vyživovacích povinností
  • f) sdělení, u kterého bankovního ústavu mám veden bankovní účet ( Dokládám výpis z bankovního účtu za posledních 6 měsíců )

ŽÁDÁM

Aby Krajský soud v Ostravě vydal USNESENÍ o přiřčení nároku na bezplatnou obhajobu či obhajobu za sníženou odměnu a to s ohledem na objektivní vyhodnocení finanční situace žadatele.

S úctou

Jan Novák

V…………….. Dne…………….

(Zdroj: www.zakonyprolidi.cz)

Bezplatný advokát nikdy nebude pracovat tak dobře, jako advokát placený. Advokát ex offo vás bude vnímat pouze jako jistý zdroj příjmů, aniž by musel práci odvést kvalitně. Proto raději zvažte advokáta na plnou moc.
Čestné prohlášení a prohlášení o majetku naleznete zde
Žádost o bezplatnou obhajobu Vzor žádosti o bezplatnou obhajobu ve formátu WORD ke stažení naleznete ZDE
Pokud čelíte trestnímu řízení a budete uznáni vinnými, tak soud vám uloží povinnost náklady na obhajobu zaplatit. Pokud je nezaplatíte, bude je po vás stát vymáhat v exekuci. Pokud jste splnili podmínky nutné obhajoby v trestním řízení, soud vám advokáta ex offo ustanoví automaticky a nemusíte o nic žádat a prokazovat nedostatečné příjmy.
Pokud čelíte občanskému řízení nebo trestnímu řízení, kde nejsou splněný podmínky nutné obhajoby, musíte o bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu soud požádat a zároveň je na vás, aby jste prokázali, že si advokáta nebo právníka nemuže hradit z vlastních peněz.

Podobné články