Správné náležitosti směnky rozhodnou o její platnosti nebo neplatnosti.

Směnka musí mít řádné náležitosti a veškeré úkony spojené se směnkou musí rovněž být formálně správně a to pod hrozbou sankce -neplatnosti směnky. Chyba učiněná při vyplňování směnky je nevratná. Nespoléhejte na tiskopisy zakoupené např. v papírnictví, neboť tyto mohou obsahovat a často také obsahují chyby. Nejčastější problémy se správným vyplněním směnky bývají s tzv. protestací směnky, kdy je výhodnější na směnce uvést doložku „bez protestu“.

  Dlužník musí dále znát:
 • celé a správné jméno, příjmení a adresu věřitele
 • výši dluhu
 • datum splatnosti

Ten kdo vystavuje směnku vlastní, se může, někdy i úmyslně dopustit chyb, když:

 • 1. Na směnce chybí slovo směnka
 • 2. Na směnce je uvedeno chybné datum vystavení, vždy by mělo korespondovat s datem jejího vystavení/podpisu.
 • 3. Mezi uvedenou částkou ve slovech a číslicích je nesrovnalost
 • 4. Chybné datum splatnosti směnky. Den splatnosti musí být uveden konkrétním datem, např. text nejpozději do, způsobí neplatnost směnky, stejně tak jako plnění ve splátkách
 • 5. Nepřesné nebo neúplné označení osoby remitenta (směnečného věřitele), předpokládáme, že není problém abyste si ohlídal své údaje.
 • 6. Absence podpisu výstavce nebo podpis, který není podpisem výstavcem směnky
 • 7. Zaplacení směnky je odloženo na splnění nějaké podmínky
  Věřitel
 • Jiná situace je pochopitelně u věřitele a majitele směnky, který si musí pohlídat správné vyplnění směnky a v každém případě by vždy měl být osobně přítomen u podpisu směnky, aby si pohlídal, že směnku skutečně podepsal její výstavce, tedy jeho dlužník, když podpis na směnce nevyžaduje úřední ověření.
 • Takže velký vykřičník pro směnečného věřitele, prostě si pohlídejte dlužníka. Ideální stav je samozřejmě ten, když vám směnku dlužník zaplatí, ten horší je, že ji budete muset uplatnit u krajského soudu,nicméně tato řízení bývají, na rozdíl od katastrofálních délek soudních řízení v ČR, rychlá.