Jmenování opatrovníků v řízení o omezení svéprávnosti.

Kdo je kdo?? Totožné pojmy dva různé významy.

Opatrovník v řízení o omezení svéprávnosti je osoba, kterou si může zvolit Posuzovaná osoba, které má být svéprávnost omezena, nebo tuto osobu může navrhnout sám navrhovatel v podaném návrhu na omezení svéprávnosti, nebo tuto osobu může ustanovit soud, který řízení o omezení svéprávnosti nařídili.

Opatrovník v řízení o omezení svéprávnosti může být advokát, může být právník, ale také to může být blízká osoba, či rodinný příslušník, ale také například osoba, která má k Posuzované jiný vztah, než-li přímou rodinnou vazbu.

Tento opatrovník by měl hájit zájmy posuzované osoby v průběhu soudního řízení.

Opatrovník ustanovený soudem po vynesení rozsudku o omezení svéprávnosti je osoba, kterou může být sám navrhovatel, může jí být další z rodinných příslušníků, případně druh nebo družka, blízký přítel. V tomto případě se jedná o fyzickou osobu, která má následně faktickou i formální zodpovědnost za Opatrovance (Posuzovanou osobu).

Může to být však také veřejný opatrovník, tj. Obecní úřad, či městský úřad, který prostřednictvím úřední osoby z oboru sociální péče ustanoví k tomuto výkonu zaměstnance.

Tato osoba vykonává opatrovnictví po dobu trvání omezení svéprávnosti konkrétní osoby.

Opatrovníci v soudním řízení i mimo něj se mohou této povinnosti zříci. Nejedná se o povinnost, nýbrž dobrovolnost. Pokud se Opatrovník svých povinností zřekne, je na soudu, který v dotčené věci rozhodoval, aby v dotčené věci ustanovil Opatrovníky nové.

Stejně tak Opatrovanec má zákonou možnost se Opatrovníka zříci a požádat o Opatrovníka nového. Toto musí učinit písemně a rozhoduje soud, který Opatrovníka určil.