Pasivita v trestním řízení vás může stát svobodu.

Trestní řízení v roce 2019 ROK 2019

Pokud nebudete aktivní už v přípravném řízení, dostane vás státní zástupce i soudce připravené od PČR jako na zlatém podnose. Pak už se těžko z této smyčky dostanete. 95% podaných obžalob končí odsuzujícím rozsudkem! Proto si přečtěte tento článek, který vám trochu pootevře oči.

Nebo nás rovnou kontaktujte.

Na co si tedy dát velký pozor v trestním řízení

Za zcela nejzávažnější problém považujeme nečinnost nejen samotného advokáta již v přípravném řízení, tedy v okamžiku, kdy se celá věc prošetřuje a kdy se staví konstrukce, jak se skutek měl stát, kdo jej spáchal a jaká újma, škoda byla způsobena a komu. Především je však zarážející samotná nečinnost obviněného klienta, který bezhlavě vloží svůj život do rukou cizího člověka, o kterém se domnívá, že by mu / ji měl v konkrétním problému pomoci. Člověk neznalý problematiky se takto vystavuje do situace, kdy je zcela pasivní, protože advokát je toho názoru, že společně vše vybojují u soudu, což je velký omyl.

Přípravné řízení je od toho, aby obě strany, tedy nejen orgány činné v trestním řízení (OČTŘ), ale také obvinění dokládali důkazní prostředky, navrhovali svědky tak, aby vystavěli konstrukci obhajoby již od samotného počátku přípravného řízení a například docílili toho, že OČTŘ vyhodnotí situaci tak, že nakonec NEPODAJÍ návrh na obžalobu státnímu zástupci, ale věc odloží, protože například výjde najevo, že se trestný čin nestal, nebo že se stal, ale nespáchal jej původně obviněný, či předají věc například k přestupkovému řízení.

Pokud však nastane situace (a děje se to v drtivé většině trestních řízení), kdy obviněný i jeho advokát jsou velmi pasivní a přijímají pouze konstrukci OČTŘ v písemném obvinění a naopak se nesnaží vytvořit konstrukci vlastní, která by obhajobu stavěla stejně tak do logický celků, dostanou OČTŘ tolik prostoru, kolik potřebují k tomu, aby vytvořili a upevnili konstrukci, která povede k podání návrhu na obžalobu.

Jakmile je jednou návrh na obžalobu státnímu zástupci podán, jen v minimálním množství případů nastane situace, že státní zástupce obžalobu na obviněného nepodá. V drtivé většině státní zástupce obžalobu podá a původně obviněný má již naprostou jistotu v tom, že se z něj stane obžalovaný a bude svou pozici hájit před soudem.

Státní zástupce a následně i soudce bude čerpat z materiálů, které předložily OČTŘ, tedy dojde k objektivnímu i subjektivnímu posouzení všech listinných materiálů, které budou součástí spisu a které připravily OČTŘ. Pokud v nich tedy bude naprostá pasivita obviněného / obžalovaného, tak státní zástupce před podáním obžaloby a soudce před zahájením hlavního líčení (kdy se seznamuje se spisovým materiálem) NEBUDOU mít žádné jiné podklady, které by měly tendenci přesvědč státního zástupce nebo soudce o tom, že situace mohla být jinak a že obviněný / obžalovaný je nevinný.

Zásadní chyba, která tedy spočívá v pasivitě obviněného v přípravném řízení v trestní věci, má fatální důsledek v tom, že NEBUDE existovat žádný druhý pohled na vytýkané řízení, žádné další důkazy, svědci, kteří by podpořili tvrzení obviněného / obžalovaného a státní zástupce i soud se seznámí se stanoviskem obžalovaného až v samotném hlavním líčení, kdy však už je o věci v mnohých případech dávno rozhodnuto, protože státní zástupce i soudce čerpají z materiálů, které dostali od OČTR.

Tedy: Nikdy nebuďte pasivní, vždy tvořte konstrukce vlastní obhajoby od okamžiku, kdy budete podávat první vysvětlení a ještě nebude ani obvinění. Snažte se vytěžit maximum času, který vám přípravné řízení poskytuje k tomu, abyste vytvořili jednu, dvě, tři konstrukce vaší obhajoby.

Váš advokát není ten, který zná fakta, není ten, který za vás položí u soudu život, je to moderátor celé situace, pokud je kreativní měl by umět situaci uchopit, měl by umět vytvořit konstrukce obhajoby, které se mohou buď z části nebo zcela opírat o nové skutečnosti, které do vyšetřovacího spisu dodáte, nebo se může z části opírat také o důkazy a svědecké výpovědi, které zajistily samotné OČTŘ. NIKDY však nebuďte pasivní, jde o váš život, nikoli o život vašeho advokáta.