Obsahový marketing - přivedeme k vám návštěvníky.

Obsahový marketing, copywriting a seo optimalizace

Pokud jste se ve svém podnikání dostali do stavu, kdy se domníváte, že bez významné vlastní iniciativy nebudete schopni rozvinout svou činnost v online prostředí, kde se odehrává virtuální boj o každého zákazníka nebo klienta, tak existuje alternativa ve formě obsahového marketingu, která vás přesvědčí o opaku.

Způsob, jakým toho docílíte, je tvorba obsahu na témata v oblasti vašeho podnikání , které budou poskytovat kvalitní a relevantní informace pro návštěvníky vaší webové stránky, kterou vyhodnotí nejen vyhledávače (Google a Seznam), jako relevantní, věcné a užitečné ve vztahu k dotazům hledajících v organickém vyhledávání. Následně předloží hledajícímu ve výsledcích vyhledávání vaši webovou stránku jako kvalitní zdroj hledaných informací. Což přivede vašeho potencionálního Klienta/Zákazníka na váš web.

Co je hlavní výhodou obsahového marketingu

 • Překonáte nutnost přímého oslovení zákazníků prostřednictvím placené reklamy při zajišťování Klienta/Zákazníka.
 • Při vynaložení přímo-úměrných finančních prostředků, lze obsahovým marketingem docílit stavu, kdy vaši potenciální zákazníci / klienti budou vyhledávat vás, nikoli vy je. Což je velmi výhodným postavením v rámci obchodního vztahu se spotřebitelem, či klientem.

Obsahový marketing je seskupením činností, ke kterým je ve velké většině potřeba odborníků, či specialistů na každý dílčí úsek činnosti. Tito odborníci následně vytvoří podmínky pro rozvoj podnikání, což má za následek zvýšení zisků vaší společnosti.

Kdo by měl na obsahovém marketingu pracovat?

 • Obsahový stratég je to člověk, který zpracuje analýzu vašeho podnikání, stanoví cílovou skupinu vašeho zájmu, stanoví jednotlivé dílčí témata vaší činnosti, která se mají zpracovat tak, aby obsah zodpověděl základní otázky čtenáře / zákazníka / klienta. A vyvolal interakci ve formě poptávky po vašich službách.
 • CopyWriter je to člověk, který zajististí relevantní informace, které následně zpracuje po stránce obsahu i formy. Kvalitní copywriter zajišťuje informace od kompetentních osob, či z autoritativních zdrojů. A to za účelem zpracování obsahu, který bude unikátní, užitečný a relevantní ve vztahu k dotazům hledajcích i problematice samotné.
 • SEO specialista je to člověk, který na základě využívání webových nebo softwarových aplikací zajistí analýzu obsahu vaší webové stránky v kontextu s oblastí vašeho podnikání a skutečnými dotazy hledajících v organickém vyhledávání. Zajistí praktické nástroje, které by měly usnadnit vyhledávacím robotům identifikaci vašich webových stránek, jejich obsahu a to ve vztahu k hledným dotazům vašich potenciálních Klientů.
 • Webmaster / Webdeveloper je to člověk, který převede podklady, které obdrží ze strany obsahového stratéga nebo copywritera, do webové stránky prostřednictvím některého z programovacích jazyků. A to tak, aby výsledný efekt byl článkem, který uspokojí potřeby vašich návštěvníků.

Mnohdy se stává, že se jednotliví odborníci marketingových týmů, zaměřených na obsahový marketing, vzájmně prolínají, protože kvalitní odborník by měl mít přesah do každé z dílčích oblastí obsahového marketingu.

Vzhedem k nutnosti realizovat dílčí činnosti prostřednictvím jednotlivých odborníků, se tento fakt odráží na ceně obsahového marketingu.

Vezme-li v úvahu, že čas strávený konkrétními činnostmi se může velmi lišit s ohledem na množství činností Vašeho podníkání a Vašich záměrů v souvislosti se zacílením na konkrétní cílovou skupinu, či komplexně na celý obor podnikání, je možné definovat alespoň obecná specifika.

Co by měli umět členové marketingového týmu

Obsahový stratég by měl být schopen při kooperaci s Klientem definovat cíle, cílové skupiny a témata k realizaci obsahového marketingu v rozmezí 1-7 dnů.

CopyWriter by měl být schopen zajistit relevantní informace (nejen z veřejně přístupných zdrojů, ale především z interakce s Klientem a pracovním prostředím klienta), vytvořit obsah i formu v průměru za 6 hodin od získání vstupních informací.

SEO specialista by měl být schopen definovat klíčová slova, vyhledávací fráze prostřednictvím webových nebo softwarových aplikací v rozmezí několika hodin až jednotek dnů.

Webmaster / Webdeveloper by měl být schopen, na základě dodaných podkladů a zadání, zapracovat nových článek (obsah) do webové stránky v rozsahu 1-2 hodin. (V závislosti na skutečnosti, zda-li již užívá předdefinovanou šablonu publikační části webu nebo ji musí společně s prvním článkem vytvořit ve struktuře..

Vezme-li dále v potaz, že každý odborník má svou tržní hodnotu vypočtenou (většinou) CENA / HODINA nebo CENA / NS (normo strana textu-1800 znaků) a to v souladu se svými zkušenostmi, schopnostmi a především znalostí hodnoty vlastní práce, či času, věnovaného dotčené činnosti, můžeme spočítat přibližnou cenu za intenzivní publikační plán obsahového marketingu, který by se měl při intenzivní práci projevit v horizontu 2,5 - 3 měsíců od zahájení činnosti.

Orientační hodinové sazby Obsahový stratég / Copywriter / SEO specialista / Webmaster /
 • Obsahový stratég: 1300,- / hodina
 • Copywriter: 500,- / hodina
  Práce s článkem (obsahem) není pouze finální výsledek, ale především čas k zajištění relevantních informací.
 • SEO specialista: 1100,- / hodina
 • Webmaster (Kodér): 1000,- / hodina
Cena obsahového marketingu

Cena obsahového marketingu

Lze poměrně přesně definovat cenu v závislosti na intenzitě práce. Obsahový marketing lze rozložit v čase a tím náklady rozmělnit, náklady se rozpadnout na časové ose od intenzivního publikování v rozmezí 2-3 měsíců, až po 3-6, 6-12,12-15 a tak dále. Nicméně v takovém případě je nutné počítat s efektem a návratností taktéž rozloženou na časové ose přímo úměrné času a množství učiněné práce. Nadruhou stranu obsah, který v rámci optimalizace vaší webové stránky vytvoříme, bude přidanou hodnout vašeho brandu, která má svou stálost.

Základními faktory pro výpočet ceny jsou VÝSLEDEK A NEJKRATŠÍ ČAS POTŘEBNÝ K DOSAŽENÍ VÝSLEDKU. Úvodní 2,5 - 3 měsíční práce (včetně sobot a nedělí) = 75dní až 90dní je nejkratší čas potřebný k dosažení výsledku, který se nám podařilo v ČFTI stanovit jako měrnou jednotku. VÝSLEDKY odvedené práce JSOU STANOVENY ve výsledcích optimalizace pro vyhledávače, zvýšené organické návštěvnsti, dále v hodnotě domény a postavení domény vůči konkurenci v obalasti vašeho podnikání.

1. Obsahový stratég

1 týden KRÁT 8 PRAC.HODIN = 56 KRÁT 1300 = CENA 72 800,-

2. Copywriter

(Při publikování nového obsahu 3xTýden)

3krát týdně po dobu 10 až 12 týdnů = (3 KRÁT 6 PRAC.HODIN) krát 10 - 12 týdnů = 180hodin až 216hodin KRÁT 500 = CENA 90 000,- AŽ 108 000,-

3.SEO specialista

24 PRAC.HODIN až 168 PRAC. HODIN = 24 AŽ 168 KRÁT 1100 = CENA 26 400,- AŽ 184 800,-

4. Webmaster

3krát týdně po dobu 10 až 12 týdnů = (3 KRÁT 1-2 PRAC. HODIN) krát 10 - 12 týdnů =

A) 30hodin až 36 hodin KRÁT 1000 = CENA 30 000,- AŽ 36 000,-

B) 60hodin až 72 hodin KRÁT 1000 = CENA 60 000,- AŽ 72 000,-

Za co platíte v případě spolupráce s ČFTI na obsahovém marketingu pro váš web?

Pozice klíčových slov, případně tzv. long tail frází, které jsou relevantní k vašemu oboru podnikání. Zjištění těchto frází je alfou a omegou následného obsahového marketingu. Klíčová slova

Visibilita (tzn. viditelnost) je součet všech zobrazení vašeho webu ve výsledcích vyhledávání. Proklik (tzn. přechod z vyhledávání na váš web) je součet všech návštěv vašeho webu z výsledků vyhledávání na googlu. Tedy organického vyhledávání, což je primární cílem obsahového marketingu. Dostat váš web na kvalitní pozice ve vyhledávání. Organická návštěvnost webu

Celková návštěvnost vašeho webu NENÍ to samé jako organická návštěvnost. Do celkové návštěvnosti webu se promítající všechny formy přístupů na váš web (např. sociální média, přímé zadání vaší url adresy, různé druhy reklam) Návštěvnost webu

Chce být vidět a získat návštěvníky??

Kontaktujte nás.

Nebo získejte více informací o cenách.

Cíle obsahového marketingu

Cíl obsahového marketingu je jediný, zvýšit organickou návštěvnost vašeho webu, která je zdarma.

V obsahovém marketingu NELZE očekávat výsledky za práci, kterou jste buď to sami neodvedli, nebo za ni kompetentním osobám dostatečně nezaplatili. Intenzivní práce vyžaduje intenzivní úsilí, a proto je nejdůležitější již v průběhu navazování spolupráce zjistit nejen finanční, ale i časová očekávání obou stran smluvního vztahu.

Nezpochybnitelnou výhodou je okamžik, kdy naleznete člověka, který je schopen obsáhnout dvě a více dílčích činností.

Čímž rozložíte své finanční prostředky mezi menší počet odborníků a tím výrazně ušetříte vlastní finanční zdroje.