Proč je jeden obsahový marketing úspěšný a jiný neúspěšný?? Vše závisí na lidech.

Vše se točí kolem obsahové strategie a lidí, kteří samotný obsah tvoří. Nesmíme však zapomínat na další aspekty, bez kterých by obsahový marketing nebyl úspěšný a těmi jsou správné technické a obsahové SEO, těm se však věnujeme v jiných článcích. Blíže se tedy dnes zaměříme na obsahovou strategii.

Úspěšná obsahová strategie vypovídá o správném rozfázování dílčích cílů , jejich plnění a to konzistentním publikováním z oblasti vašeho podnikání. Neúspěšná obsahová strategie je kvantitativním shlukem informací z vašeho oboru podnikání, které jsou však matoucí především pro vyhledávací roboty, kteří vyhodnocují obsah a především konzistentnost webových stránek, které by se tématu, jenž hledající zákazník nebo klient vyhledává, měly dotýkat.

Představme si situaci, kdy vaše podnikatelská činnost čítá například 5 primárních oblastí ve vztahu k zákazníkovi, či klientovi. Každá z těchto primárních oblastí vyžaduje k realizaci dalších pět dílčích činností a tyto dílčí činnosti dále vyžadují soubor 5 úkolů pro jejich realizaci, mnohdy rozdílných kompetentních osob. V daném okamžiku se dostáváme na číslo 125, které definuje informační potenciál vaší podnikatelské činnosti ve vztahu k zákazníkovi, kterým by se obsahový marketing měl nyní komplexně zabývat.

Komplexnost však nezaměňujme za kvantitu. Komplexností obsahového marketingu je míněno postupné stabilizování a posilování jednotlivých činností vašeho podnikání a to na základě nejen vašich priorit se zacílením na dotčenou skupinu zákazníků nebo klientů, ale také na základě možností progresu v dané oblasti vašeho podnikání. Oproti tomu kvantita obsahovéh marketingu je soubor činností, které se zaměřují na činnost podnikání jako celek

Pro laické vysvětlení: Pokud se budete snažit od úvodu přesvědčit deset různých osob o deseti různých tématech / produktech / službách (i přesto, že se jedná o jedno podnikání), nepřesvědčíte zcela nebo vůbec drtivou většinu. Ovšem pokud se vám podaří přesvědčit jednoho člověka (zákazníka/klienta) v jednom tématu, nebude pak problém přesvědčit následně deset lidí pro totožné téma vztahující se k vaší službě nebo produktu. Stejným způsobem vnímá vámi publikovaný text Google nebo Seznam na vašich webových stránkách. Pokud budete cílit na každou dílčí oblast jednotlivě a budete publikovat konzistentní obsah na dané téma po dobu, než-li se objeví stabilní umístění klíčových slov nebo long tail frází, která se umísťují na dosažitelných a ovlivnitelných pozicích (např. 10-90 hledání za měsíc) a to v poměrně krátkém časovém úsek, tak až následně je vhodné přecházet na další téma, které se vašich služeb nebo produktů týká. Proč? Protože doposud publikovaný konzistentní obsah zapříčií zvýšení autority vaší webové stránky, která již nyní bude trvalá, a proto je možné ponechat progres časové přímce, bez nutnosti dále příliš aktivně zasahovat. Čas učiní své.

V obsahovém marketingu funguje proces, který bych mohl přirovnat k Murphyho zákonu paradoxů. Jedná se o situaci, kdy nejnižší priorita, kterou definuje obsahový stratég v podobě konkrétní oblasti činnosti vašeho podnikání , která je pro vás nejméně atraktivní, paradoxně přináší nejrychlejší progres a získání nových zákazníků, klientů a to prostřednictvím komplexního zpracování té které problematiky do nejmenších detailů. V praxi to znamená, že doposud upozaďovaná služba / produkt / se nejrychleji projeví v ekonomickém výsledku, protože progres nezapadne, nýbrž vynikne.

Nefunkční obsahová strategie

 • 1) Obsahový stratég definuje priority
 • 2) SEO specialista definuje významná klíčová slova a fráze, která mají vysokou hledanost (což by mělo uspokojit Vás jako klienta, protože jednoduchá matematika není problém ) a přímou spojitost se zvolenou prioritou vaší podnikatelské činnosti.
 • 3) Copywriter napíše více, či méně relevantní a hodnotné články v různých problematikách Vašeho podnikání jako celku – tedy kvantitativně ,za užití klíčových slov a frází, které definoval seo specialista. (Copywriter bude čerpat ve velké míře z veřejně přístupných zdrojů, kde se významně snižuje originalita obsahu, jakožto důležitého aspektu pro ocenění článku ze strany Googlu a Seznamu )
 • 4) Web master nakóduje obsah na webové stránky v podobě a obsahu, který bude matoucí.

Tím je formální proces hotov.

Co se ovšem stane z faktického hlediska a jaký bude mít tento proces přínos? NESTANE SE NIC a přínos nebude ŽÁDNÝ. V důsledku máte nulový přínos, protože dotčená klíčová slova a fráze nejste schopni ovlivnit. Tudíž mít 0 % z hledanosti 500 lidí / měsíc = 0 lidí = 0 Klientů.

PROČ? Protože pokud by jste měli autoritativní doménu, brand i obsah, NEPOTŘEBOVALI BYSTE OBSAHOVÝ MARKETING, poněvadž každý vámi publikovaný nový obsah, byť z kterékoli oblasti vašeho podnikání, by Google i Seznam ocenili na vyšších příčkách a tím by jste ovlivňovali klíčová slova a fráze, která mají významnou hledanost za měsíc. Oproti tomu v okamžiku, kdy máte neznámou doménu (novou), neznámou značku (ve virtuálním prostoru), neautoritativní obsah (nízká publikační činnost na dotčené téma do této chvíle), a proto POTŘEBUJETE OBSAHOVÝ MARKETING, tak špatnou obsahovou strategií neovlivníte vůbec nic. Bez ohledu na skutečnost kolik finančních prostředků investujete do obsahu.

Neúspěšná obsahová strategie

Nechcete takto skončit díky špatnému obsahovému marketingu?

Sjednejte si konzultaci.

Funkční obsahová strategie

 • 1) Obsahový stratég definuje priority vaší oblasti podnikání (služby / produkty )
 • 2) Obsahový stratég definuje UN-priority vaší oblasti podnikání
 • 3) Obsahový stratég definuje Podmnožiny priorit i UN-priorit.
 • 4) Obsahový stratég definuje Cílové skupiny (oblasti podnikání : kombinace priorit a UN-priorit), postupy a stanoví vzájemnou provázanost témat
 • 5) SEO specialista identifikuje klíčová slova a fráze s hledaností od 10-90 lidí / měsíc v cílových tématech
 • 6) SEO specialista identifikuje LONG TAIL fráze s hledaností od 0 – 90 lidí / měsíc v cílových tématech
 • 7) Copywriter identifikuje zdroje informací
 • 8) Copywriter analyzuje zdroje informací
 • 9) Copywriter vytvoří vlivem vlastních myšlenkových pochodů obsah ( hodnotné články v totožných problematikách vašeho podnikání, nikoli celku )
 • 10) Web master vytvoří validní kód.

Co se stane v realu a jaký bude mít tento proces přínos? STANE SE TO, ŽE v horizontu 1-3 měsíců budou stanovená kličová slova a fráze včetně Long Tail v TOP 10, nejprve na Seznamu a následně se budou prokousávat i Googlem (Převážně z důvodů, že Seznam dnes již ztrácí svou autoritu, jako vyhledávač, kterou zaprodal – NEUVÁŽENĚ na vrub reklamy, a proto je jednodušší se v něm prosadit)

V důsledku máte matematický definovaný přínos, protože dotčená klíčová slova a fráze jste schopni ovlivnit. Tudíž mít určité % z hledanosti SOUČTU MÉNĚ HLEDANÝCH lidí / měsíc = určité % nových návštěvníků Vaší webové stránky a z toho dále určité % zákazníků / klientů.

Sekundárním důsledkem je fakt, že v případě kdy jste na hledaná slova a fráze v této oblasti v TOP 10, tak si toho započnou všímat i hledaná slova a fráze při hledanosti vyšší, než 100 / měsíc. To však opět vyžaduje časovou přímku, kterou neuspíšíte, ale to Vám nevadí, protože se následně zaměříte na další PODMNOŽINU Vaší podnikatelské činnosti a bude tak stavět informační trychtýř, který bude konzistentní a který bude mít již pouze stoupající autoritu.

Klíčová slova

Chcete být vidět ve vyhledávačích díky obsahovému marketingu?

Sjednejte si konzultaci.