Úspěšný příklad obsahového marketingu. Vytvořte si přetrvávající výhodu před konkurenci v online světě.

Obsahový marketing příklad

Možná vám umožníme nahlédnout pod pokličku obsahové strategie z naší produkce. Mnozí lidé by považovali sdělení těchto informací, za prozrazení vlastního know-how. Ovšem vyzradit know-how, či jeho část, ještě neskýtá hrozbu jeho zneužití konkurencí, protože důležitou součástí v procesu převedení teorie do praxe je LIDSKÝ FAKTOR, který skýtá záruku, že myšlenkové pochody a procesy řešení dílčích úkolů, jsou činěny prostřednictvím jedinců a individualit, které skýtají zárukou stabilního přinosu vytvořeného obsahu.

Identifikace priorit klienta v obsahovém marketingu

Prostřednictvím veřejně dostupných informací a informací získaných od kompetentních osob jsme nalezli tyto priority

 • Obchodní právo se zaměřením na M and A
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Veřejné zakázky
 • Insolvenční právo
 • Finanční právo
 • Právo informačních technologií, vč. ochrany osobních údajů
 • Správní právo

Což v rámci obsahového marketingu skýtá poměrně široké spektrum podmnožin (témat k článkům ), které lze publikovat přímo na Vašem webu v sekci „Magazín / Blog / FAQ“ nebo na externím webu a to za předpokladu, že výzva směrem ke čtenáři (návštěvník webu) bude směrována k vyhledání právě Vaší společnosti k vyřešení právního jednání, prostřednictvím odkazů, které povedou na Váš web.

Ve věci rozčlenění tzv. „podmnožin“ je potřebné užít lustrace Vaší dosavadní činnosti, tzn. množství vyřešených právník úkonů / jednání v konkrétních oblastech Vaší činnosti. Z toho lze dovodit, které činnosti ve Vaší advokátní kanceláři dominují, které naopak zaostávají a předně je možné určit priority, které se obsahovým marketingem mají ovlivnit a dostat do povědomí Klientů (hledajících konkrétní problematiku a řešení konkrétní problematiky)

Jednoduchá úměra „ Ovlivňujeme tu oblast, za kterou inkasujeme nejvyšší ocenění v rámci právních služeb ". Vzhledem k posloupnosti odkazů v oblasti Vašich služeb, lze predikovat, že Prioritu u Vás sehrává Obchodní právo a okrajově se zabýváte Správním právem.

Nicméně stejně, jako je konkurence ve virtuálním prostředí na určitá klíčová slova a fráze v obsahovém marketingu, je konkurence i ve Vašem oboru, tzn. že mnohdy (99%) je jednodušší se začít prosazovat zespodu , kde se výsledky projeví rychleji a ty následně začnou ovlivňovat činnost ve vyšších patrech „byznys modelu“.

Identifikace podmnožin v obsahovém marketingu

Pro ukázku identifikace podmnožin užiji OBLAST PRACOVNÍ PRÁVO.

Témata (problematiky), kterými by se obsahový marketing měl zabývat lze identifikovat z pohledu:

 • a) zaměstnanců
 • b) zaměstnavatelů
A)ZAMĚSTNANCI
 • Pracovní smlouvy
 • Výpověď
 • Pracovní úraz
 • Žaloba na zaměstnavatele pro neplacení mzdy
 • Žaloba na zaměstnavatele při neplatné výpovědi
 • Žaloba na zaměstnavatele při negativním hodnocení
 • Odškodnění za ohrožení nemocí z povolání
 • Žaloba na náhradu mzdy z důvodu neplatného ukončení pracovního poměru
 • Poddlužnická žaloba zaměstnance na pojistitele a další…
B)ZAMĚSTNAVATEL
 • Nepřípustná výdělečná činnosti zaměstnance po ukončení nebo při trvání pracovního poměru
 • Porušení povinnosti zaměstnance ze smlouvou převzatých závazků
 • Žaloba na náhradu škody způsobené zaměstnancem a další…

Z výše uvedených témat lze zpracovat a publikovat obsah, který dotčenou problematiku řeší nejen obecně, lze publikovat samotný proces, krok po kroku, výsledky, lze publikovat ukázkové vzory podání, lze publikovat a odkazovat na různá další témata z dotčené problematiky v rámci vlastní webové stránky a tím vytvářet informační trychtýř, který bude relevantní a užitečný pro čtenáře, hledajícího, kterého takovýto obsah přesvědčí, že dotčená advokátní kancelář je tou správnou volbou pro řešení Klientovy situace.

To vše za současného aplikování všech potřebných a především hledaných klíčových slov a frází, které se vyhodnocují na základě používání webových, či softwarových aplikací. Ovšem mou obsahovou strategií je především užitečnost pro Klienta.

Vytvářet nekreativní, nestylizovaný a nic neříkající obsah není obsahovým marketingem, ale pouze ztrátou času.

Je možné stabilním přístupem rozvinou informační síť, která bude obsahovat přijatelné množství klíčových slov a frází, které Vaši potenciální klienti vyhledávají v souvislosti s problematikou pracovního práva, kterou v samotném důsledku můžete pro dotčené klienty řešit v souvislosti s právním servisem, který poskytujete.

Stejný modus operandi lze užít v rámci všech ostatních služeb, které nabízí Vaše advokátní kancelář, případně samotná společnost "..........", kde jsem identifikoval priority z oblasti :

 • Audit and assurance
 • Management Consulting
 • Corporate Finance
 • IT služby
 • Outsourcing účetnictví
 • Daňové poradenství
 • Poradenské služby "COVID"

Ukázky převedení konceptu ČFTI do reality

Obsahový marketing není „kobercovým“ náletem s cílem nahrát co nejvíc obsahu z co nejvíce oblastí v co nejkratším čase. Je nutné postupovat po jednotlivých službách ( oblastech zájmu ) , je nutné „zničit“ konkurenci na dotčenou oblast a následně se přesunou k další prioritě v pořadí.

Protože pokud někteří stratégové chrlí různé texty od různých copywriterů a zahlcují tím vyhledávací algoritmy, nikdy nezískají autoritu, protože výstupy z Vašich webových stránek budou vždy rozdílné a to při každém novém procházení stránek ze strany vyhledávacích robotů, což je matoucí.

Naopak, pakliže se podává obsah na stále totožnou problematiku, zvyšuje se progres v mnohem kratším čase.

JE NUTNÉ ZMÍNIT ROZDÍL mezi přímým publikováním na vašich webových stránkách a publikování na externích webových stránkách s odkazem na vaše služby formou reklamy.

 • 1) Publikační činnost na vlastních webových stránkách má významný vliv na autoritu a kvalitu domény, značky z hlediska vyhodnocování ze strany algoritmů, které užívá Google či Seznam. s přesahem na pozice ve vyhledávání i samotného čtenáře/klienta.
 • Což s sebou nese významnější finanční náklady na obsahový marketing, protože jednotlivec, či agentura nemá žádný finální užitek z publikační činnosti. Někteří by mohli namítat, že by dotčený článek mohl být publikován na vícero doménách, to samozřejmě ano, ale veškeré další v pořadí budou jen DUPLIKÁTY , protože Google i Seznam vyhodnotí časový údaj o nahrání obsahu na web a následně dle toho nastaví „ocenění“ článku.
 • 2) Reklama v publikovaných článcích na externích webových stránkách je pouze reklama, nelze to nazývat obsahovým marketingem za účelem, který obsahový marketing sleduje primárně a to STÁLOST přínosu publikovaného obsahu.
jak zlepšit umístění ve vyhledávačích

Díky dobrému obsahovému marketingu budete vždy vidět nad konkurencí.

Sjednejte si konzultaci.