7 komplikací, se kterými je nutné počítat při omezení svéprávnosti.

V případě, kdy se rozhodnete někoho omezit ve svéprávnosti, tak počítejte s problémy, které způsobí jednak posuzovaná osoba vědomě, nevědomě, ale také lékaři a další nepřímo zúčastněné osoby.

  • Řešení povinností posuzované osoby - Velmi často se stává, že posuzovaná osoba odmítá, nebo z objektivních důvodů (hospitalizace v nemocnici) nemůže plnit své povinnosti vůči zaměstnavatelům, úřadům, veřitelům v době, kdy je ještě stále plně svéprávná.
  • Lékařské zprávy - Ve většině případů posuzovaná osoba, vlivem své nemoci nebo lhostejnosti, není schopna schraňovat lékařské zprávy, které by bylo možno použít při podání návrhu na omezení svéprávnosti a to z důvodu, že nespolupracuje, často v minulosti měnil-a ošetřující lékaře, či vlivem neobezřetnosti tyto listinné důkazy, které josu důležité, ztratil-a.
  • Majetková práva k nemovitostem - Pokud má posuzovaná osoba například vlastní nebo společná majetková práva s dalšími vlastníky (příbuznými) k nemovitostem a tito se o opodstatněných důvodů obávají, že vlivem své nemoci, bude posuzovaná osoba činit kroky, kterými by majetek zatížila věcným břemenem, vyplývajícím například z čerpání bankovních nebo nebankovních úvěrů
  • Součinnost lékařů - V případě, kdy je posuzovaná osoba hospitalizována ve zdravotním zařízení z fyzických nebo psychických důvodů, je poměrně složité získat součinnost ošetřujících lékařů za účelem písemného vyjádření ke zdravotnímu stavu.
  • Účelové změny bydliště - Posuzované osoby, ačkoli mají stanovené trvalé bydliště, mohou často měnit bydliště faktické, pokud s touto skutečností obeznámí soud, tomu následně mnohdy nezbývá, než-li postoupit věc novému místně příslušnému soudu a samosrpávnímu celku, čímž se komplikuje znalecké zkoumání a místní šetření.
  • Emoce - Spouštěčem a zároveň největším rizikem nedosažení původního záměru jsou emoce, které navrhovatelé (rodinní příslušníci) nedokáží kontrolovat. Mohou zapříčinit nejen ukvapené závěry, ale především mohou znemožnit systematický postup v celé věci a to ruku v ruce s tím, jak se může jevit zdravotní stav posuzované osoby na "lepší / dobré cestě"
  • Opatrovnictví / Pečovatelství - Opatrovat osobu, která je omezena ve svéprávnosti a čelí psychickým nebo fyzickým indispozicím, je nesmírně složité, zatěžuje to opatrovníka nejen emocionálně, ale také finančně a materiálně

Řešení komplikací při omezování svéprávnosti

Neexistuje konkrétní seznam všechny komplikací, se kterými se můžete při záměru někoho omezit ve svéprávnosti setkat, uvádíme pouze ty, se kterými se setkáváme nejčastěji.

Řešení i předcházení takovýmto komplikacím však může zrychlit nebo usnadnit celý proces, který je už tak velmi náročný. Můžete nás kontaktovat za účelem řešení vaší situace.