Žádost o přemístění do jiné věznice

Pokud již má odsouzený z předchozích výkonů trestů tzv. "kmenovou věznici", je dost pravděpodobné, že k dalšímu trestu bude umístěn do stejné věznice. Pokud je odsouzená osoba ve výkonu trestu porpvé, bude jí tato kmenová věznice udělena a do této bude na pokyn Generálního ředitelství převezena.

Docílit přemístění do jiné věznice lze na základě písemné žádosti a to buď:

  • A) Při příjezdu odsouzené osoby do kmenové věznice, prostřednictvím písemné žádosti k vychovateli směřované k řediteli věznice.
  • B) Před příjezdem odsouzené osoby do kmenové věznice, prostřednictvím písemné žádosti adresované generálnímu ředitelství vězeňské služby.

Důvody pro přemíštění odouzené osoby do jiné věznice

Jediný zákonný důvod je ten, že nejbližším příbuzným osobám, by například dojíždění do konkrétní věznice činilo značné komplikace. (Značnou komplikací se myslí například zdravotní omezení člena rodiny - invalidní důchodce, značně pokročilý věk, případně trvalé bydliště blízkých osob ve značné vzdálenosti od kmenové věznice. Za značnou komplikaci nelze považovat finanční náročnost)

Další důvody, mohou být v kompetenci jednotlivých řídích pracovníků věznice nebo generálního ředitelství vězeňské služby, například bezpečnostní důvody (pokud by žádost byla odůvodněna tak, že v předchozích trestech byl odsouzený vystavován šikaně, ublížení na zdraví (o čemž by musely být minimálně zdravotní záznamy v osobní kartě vězně na zdravotním středisku). Případně, že má s tímto již zkušenosti, ale doposud to neřešil a rád by tomuto v prvním nebo dalším trestu předešel.

Další důvody mohou být také v kompetenci řídích pracovníků jednotlivých věznic, ale je to na základě iniciativy odsouzené osoby, která by měla projevit zájem například absolvovat některý z rekvalifikačních kurzů (například kadeřnický / kuchařský) nebo studijních oborů ve vzdělávacích střediscích vězeňské služby. (učiliště bývají tříletá zkrácená na dva roky) Tyto možnosti by měl být schopen odsouzené osobě poskytnout odborný pracovník konkrétní věznice (i vazební) a nabídnout možnosti vzdělávání (odborný pracovník odpovědný za tyto aktivity je speciální pedagog)

Odvodnění žádosti o přemístění do jiné věznice by tedy mělo mít smysl a být opodstatněné, je vhodné, když se o přemístění do jiné věznice pokouší nejen odsouzený, ale především někdo z blízkých osob v civilním Světě. Diskuze nebo argumenty odsouzených jsou ve velké míře ignorovány a zamítány a to s jednoduchým odůvodnění "z kapacitních důvodů". Docílit přemístěí odsouzené osoby není nereálné, ale není to jednoduchý proces.

Mohlo by vás zajímat zboží za nejlepší ceny.