Příslib zaměstnání pro odsouzeného k žádosti o podmíněné propuštění - Vzor

Potvrzení o zaměstnání pro soud je důležitý dokument, abyste zvýšili šance na podmíněné propuštění vašich blízkých. Příslib zaměstnání by měl být zaslán společně s žádostí o podmíněné propuštění a příslibem bydlení. Jedná se o dokument, který soud vyhodnocuje jako podstatný, nikoli však rozhodující. V případě, kdy odsouzená osoba bude mít příslib zaměstnání, přihlédne k této skutečnosti soud při vyhodnocování zákonné podmínky podmíněného propuštění, kterou je tzv. vedení řádného života odsouzené osoby po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Pokud odsouzená osoba nezašle písemný příslib práce spolu s žádostí o podmíněné propuštění, případně při veřejném zasedání v řízení o podmíněném propuštění nepředloží předsedovi senátu tento pracovní příslib, neznamená to, že by soud pouze na základě této skutečnosti zamítl žádost o podmíněné propuštění.

Odsouzená osoba může i ústně ve veřejném zasedání vysvětlit skutečnosti a okolnosti, které přesvědčí předsedu senátu o tom, že po případném propuštění na svobodu, bude odsouzená osoba mít zajištěnu práci nebo učiní všechny dostupné kroky k tomu, aby si práci zajistil-a v co nejkratším možném čase, například vlastní iniciativou (rozesíláním životopisů na pracovních portálech (např. prace.cz, jobs.cz), případně za podpory neziskových organizací (např. Rubikon Centrum) nebo prostřednictvím úřadu práce, na který se odsouzená osoba po případném propuštění na podmínku přihlásí.

Pokud však soud zamítne žádost odsouzeného v kontextu všech okolností, které svědčí v neprospěch, může soud nedoložení příslibu zaměstnání použít jako jeden z argumentů ve svém odůvodnění zamítavého stanoviska k žádosti o podmíněné propuštění. Proč tedy již předem vytvářet podmínky pro nepropuštění na svobodu, je vhodnější zajistit příslib zaměstnání již k samotné žádosti o podmíněné propuštění.Příslib zaměstnání stáhněte ZDE.Volnočasové oblečení UNLOCKED pro každou příležitost

Spolek Český Fair Trade Institut z. s. vstupuje v kontakt s odsouzenými osobami již v přímém výkonu trestu odnětí svobody a to za účelem dokončení resocializace na svobodě, kde zaměstnání je jednou z nejdůležitějších věcí pro finanční stabilizaci odsouzené osoby. Pokud zástupci spolku vyhodnotí, že odsouzená osoba je vhodným kandidátem na spolupráci se spolkem, je možné nejen poskytnout příslib zaměstnání k soudu, ale je také možné s tímto příslibem zaměstnání, poskytnout příslib bydlení (pracovní činnost s ubytováním).

Při dlouhodobé a úspěšné spolupráci s odsouzenou osobou je spolek Český Fair Trade institut z. s. garantem za dovršení nápravy odsouzené osoby a také pro odsouzenou osobu připravuje samotnou žádost o podmíněné propuštění, s jejím následným podáním k soudu.

Příslib zaměstnání

Možnosti zajištění příslibu zaměstnání pro odsouzeného

 • - Prostřednictvím firem a společností, ke kterým nemá odsouzená osoba žádnou osobní vazbu.
 • - Prostřednictvím firem a společností, ke kterým má odsouzená osoba osobní vazbu.
 • - Prostřednictvím neziskových organizací, které podporují znevýhodněné osoby v důsledku trestní minulosti.
 • - Prostřednictvím pracovního úřadu v místě trvalého pobytu.

Zaměstnavatelé, pokud se jedná o zcela neznámou firmu, společnost mají obecně velký problém se skutečností, že by jejich případný zaměstnanec / zaměstnankyně měl-a záznam v rejstříků trestů. Odsouzené osoby jsou tedy velmi znevýhodněny v rámci pracovního uplatnění po VTOS. Stejně tak mají zaměstnavatelé, bez přímé vazby na odsouzenou osobu, problém se skutečností, že by měli poskytnout pracovní příslib ve formě tzv. smlouvy o smlouvě budoucí.

Zaměstnavatelé, pokud se jedná o firmu nebo společnost, ke které má odsouzená osoba osobní vazbu (např. z minulosti, kdy pro firmu, či společnost pracoval-a, nebo prostřednictvím rodinných příslušníků nebo známých) si jsou trestní minulosti odsouzené osoby vědomi, proto je pro tyto firmy nebo společnosti tato skutečno méně problematická, protože se jedná o tzv. spřátelenou firmu, ke které má odsouzená osoba osobní vazbu.

Zaměstnavatelé, tedy firmy nebo společnosti, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi, které zprostředkovávají práci osobám s trestní minulostí, jsou si této skutečnosti vědomi, a proto se záznamem v rejstříku trestů budoucího zaměstnance / zaměstnankyně nemají zásadní problém.

Zaměstnavatelé, tedy firmy nebo společnosti, které spolupracují s úřady práce, si požadavky na trestní bezúhonnost vkládají do samotné pracovní nabídky, případně, pokud takto neučiní, tak při prvním kontaktu s žadatelem / zájemcem o pracovní pozici, se na tuto skutečnost dotazují nebo se na tuto skutečnost dotazují úředníka pracovního úřadu, který se zaměstnavatelem vhodného uchazeče vybírá.

Výhody a nevýhody příslibu zaměstnání u spřátelené firmy nebo společnosti

  Vyhody:
 • - Možnost flexibilního (zálohového) placení mzdy / výplaty.
 • - Možnost výplaty v hotovosti (Což ocení odsouzení, kteří mají finanční závazky).
 • - Možnost zaměstnání mimo pracovní smlouvu (tzv. na černo) – Toto však nedoporučujeme, jedná se o porušení zákona).
  Nevýhody
 • - Pokud soud prokáže (zjistí) přímou vazbu na odsouzenou osobu, může pracovní příslib vyhodnotit pouze jako účelový (alibistický) a takový příslib odmítnout.
 • - Riziko, že zaměstnanec bez smlouvy bude ze strany zaměstnavatele pouze využíván a velmi špatně placen, či neplacen vůbec.

Výhody a nevýhody příslibu zaměstnání u cizí firmy nebo společnosti

  Výhody:
 • - Standardní pracovní smlouva (DPP, Zkrácený úvazek, Hlavní pracovní poměr).
 • - Odvody sociálního a zdravotního pojištění.
 • - Možnost obrany proti nevyplacení mzdy/platu ze strany zaměstnavatele.
 • - Zákonná dovolená, nemocenská.
  Nevýhody:
 • - Umořování exekučních příkazů ( srážky ze mzdy ).
 • - Minimální ochota zaměstnavatele k flexibilnímu (zálohovému) placení mzdy.

Pokud máte blízkou osobu ve vězení a žádost o podmíněné propuštění nebude úspěšná, mohlo by vás zajímat, na co si dát pozor při posílání dalšího balíku do vězení.

Závěr k příslibu zaměstnání

Jestliže jste dočetli článek až sem, je možné, že by vás zajímalo, o co se snaží spolek Český Fair Trade Institut, jehož zakladatelé i členové vyvíjejí iniciativu v tom, aby legální zaměstnání odsouzených na svobodě mělo význam, a proto je potřeba změny, protože odsouzené osoby by mohly požívat vyšší míry ochrany.

Je tedy na každém člověku, jakým způsobem se rozhodne využít tzv. „Druhé šance“ po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

V případě, že se odsouzená osoba rozhodne využít zákonnou a bezpečnou cestu k získání a výkonu budoucího zaměstnání, doporučujeme v okamžik, kdy získá pracovní smlouvu, požádat soud o tzv. ODDLUŽENÍ, , kdy výhodou oddlužení je skutečnost, že je v daném okamžiku bývalá odsouzená osoba v insolvenčním režimu, ze kterého plyne podstatná výhoda a tou je skutečnost, že dlužník inkasuje 1/3 z částky, která je stanovena k umořování dluhů.

Pokud bývalá odsouzená osoba není v insolvenčním režimu, tak srážky ze mzdy jsou v maximální možné a zákonné míře a tudíž sám sebe bývalá odsouzená osoba (dlužník) „okrádá“ o finanční prostředky, které by mohly a měly sloužit k finanční stabilizaci, kterou lze považovat ze jeden z nejdůležitějších faktorů úspěšného dokončení resocializace a začlenění odsouzeného osoby zpět do společnosti.

 

Podmíněné propuštění neznamená jen pár vyplněných papírů tzn. žádost o podmíněné propuštění, potvrzení o bydlení a pracovní příslib a pak následné zklamání z neúspěchu, je to systematický proces přípravy podmínek nejen v civilním Světě, ale především v samotném vězení.

Je potřebné zasypat soudy argumenty, se kterými se budou muset vypořádat. A to pro Vaše blízké nevytvoří rádoby odborník za kafe a cigaretu.

Podobné články